Farmacotherapie op Maat

Farmacotherapie op Maat - Th.P.G.M. de Vries | Highergroundnb.org

...tie aangepast. Hoofdstuk 1 beschrijft de basis: de interactie tussen pati en geneesmiddel, de grondslag voor de farmacotherapie op maat ... Farmacotherapie op Maat - T. de Vries, R.H. Henning, L ... ... . Farmacotherapie op maat | ISBN 9789035228658 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. This is the summary of the book "Farmacotherapie op maat". The author(s) of the book is/are Robert Henk Henning Lucas Maria Aloysius Barbara Van Bortel. The ISBN of the book is 9789035228658 or 9035228650. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of S ... Samenvatting farmacotherapie op maat - H 1 - 3 - - StudeerSnel ... . The ISBN of the book is 9789035228658 or 9035228650. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris. Ook hier is farmacotherapie op maat het antwoord. Niet meer 'one drug fits all' Door nieuwe (farmaco)genetische kennis zijn werking én bijwerkingen bij een individuele patiënt steeds beter te voorspellen, met een veiligere en effectievere behandeling als resultaat. Farmacotherapie op maat; medicatie-consulten in een zorgprogramma voor depressie A. SMIT, A.H. SCHENE, F.P.M.L. PEETERS, J. SPIJKER ACHTERGROND Ondanks de toenemende rationalisering van behandeling in de ggz, ontbreken aanwijzingen over contacten tussen patiënt en psychiater rond de farmacotherapie in de gecombineerde ambulante Ook hier is farmacotherapie op maat het antwoord. Niet meer 'one drug fits all' Door nieuwe (farmaco)genetische kennis zijn werking én bijwerkingen bij een individuele patiënt steeds beter te voorspellen, met een veiligere en effectievere behandeling als resultaat. FARMACOTHERAPIE OP MAAT de Vries, Henning en van Boxtel Hoofdstuk 1 De Basis Vier mogelijkheden na het stellen van een diagnose: geen therapie niet-medicamenteuze therapie farmacotherapie combinatie van . Nadere informatie . Farmacotherapie Op Maat. Elsevier Gezondheidszorg. Chicago author-date (all authors) DE VRIES, T, J HENNING, and Lucas Van Bortel. 2006. Farmacotherapie Op Maat. Elsevier Gezondheidszorg. Vancouver. 1. DE VRIES T, HENNING J, Van Bortel L. Farmacotherapie op maat. Farmacotherapie heeft de optimale behandeling van pati en met geneesmiddelen tot doel; er wordt gestreefd naar farmacotherapie op maat. De kennis van ziekten en genees-middelen is aanzienlijk gegroeid, evenals het aantal geneesmiddelen. Enerzijds is daar-door therapie op maat beter mogelijk, anderzijds maakt dat het keuzeproces complexer. Dit boek geeft een beschrijving van een praktische methode voor farmacotherapie op maat die aan de Faculteit Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen is ontwikkeld door de vakgroep Klinische Farmacologie in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie. Farmacotherapie op maat 2e druk is een boek van Th.P.G.M. de Vries uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036819985 Farmacotherapie op maat geeft een beschrijving van een praktische methode voor farmacotherapie op maat die aan de Faculteit Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen is ontwikkeld door de vakgroep Klinische Farmacologie in samenwerking met de ... Farmacotherapie op maat (Paperback). Farmacotherapie op maat 2e druk is een boek van Th.P.G.M. de Vries uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN... Home > Nederlandse boeken > Gezondheid > Geneeskunde algemeen > Farmacie, farmacotherapie > Farmacotherapie op Maat Onderwerpen Alternatieve geneeswijzen (professioneel) Farmacotherapie heeft de optimale behandeling van patiënten met geneesmiddelen tot doel; er wordt gestreefd naar farmacotherapie op maat. De kennis van ziekten en geneesmiddelen is aanzienlijk gegroeid, evenals het aantal geneesmiddelen. Enerzijds is daardoor therapie op maat beter mogelijk, anderzijds maakt dat het keuzeproces complexer. Formularia, protocollen en standaarden bieden houvast ... TAAKGEBIEDEN EN COMPETENTIES IN MA102 FARMACOTHERAPIE OP MAAT De cursus MA102 Farmacotherapie op maat is de tweede cursus in de master Farmacie. In deze cursus staat het taakgebied Patiëntenzorg centraal (zie Box 1). Ook onderwerpen uit de taakgebieden Productzorg en Medicatiebeleid komen aan bod. Farmacotherapie op maat is primair geschreven voor studenten geneeskunde, physician assistant en gezondheidswetenschappen, en voor docenten die overwegen hun onderwijs in farmacologie en farmacotherapie te veranderen. Ook ervaren artsen kunnen dit boek gebruiken bij nascholingsactiviteiten en om hun voorschrijfgedrag te evalueren. Farmacotherapie voor. Een combinatie van mogelijkheden voor. Gestandaardiseerde aanbevelingen zijn mogelijk mits patiënt binnen de populatie past. Bij 30% tot 50% moet men afwijken van gestandaardiseerde adviezen. Dan zal de arts op zoek moeten naar een therapie op maat: Dit kan goed via het farmacotherapeutisch raam....

INFORMATIE

AUTEUR
Th.P.G.M. de Vries
DIMENSIE
10,43 MB
BESTANDSNAAM
Farmacotherapie op Maat.pdf

OMSCHRIJVING

Farmacotherapie op maat geeft een beschrijving van een praktische methode voor farmacotherapie op maat die aan de Faculteit Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen is ontwikkeld door de vakgroep Klinische Farmacologie in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie. Farmacotherapie heeft tot doel de optimale behandeling van patiënten met geneesmiddelen.De kennis van ziekten en geneesmiddelen is de laatste decennia aanzienlijk gegroeid; dit resulteerde in een toename van het aantal geneesmiddelen. Daardoor is enerzijds therapie op maat beter mogelijk, anderzijds is het keuzeproces complexer geworden. Dat het moeilijk is farmacotherapie toe te passen, blijkt uit het feit dat het prescriptiebeleid voor verbetering vatbaar is en de collectieve kosten te hoog zijn. Formularia, protocollen en standaarden bieden weliswaar houvast, maar het persoonlijk oordeel van de arts over de toestand van elke individuele patiënt blijft altijd doorslaggevend.Het boek bestaat uit 4 hoofdstukken1) De basis: Dit hoofdstuk behandelt de interactie tussen patiënt en geneesmiddel, die de grondslag vormt voor de farmacotherapie op maat.2) De voorbereiding: Dit hoofdstuk behandelt de manier waarop een persoonlijk formularium met basisgeneesmiddelen kan worden verkregen.3) Het stappenplan: Dit hoofstuk beschrijft de behandeling van patienten met de basisgeneesmiddelen.4) Casuïstiek: Aan de hand van twee voorbeelden wordt de methode geïllustreerd.DoelgroepZowel nationaal als internationaal onderzoek heeft aangetoond dat studenten in de geneeskunde die deze methode hanteren in staat zijn farmacotherapie op maat te verzorgen, dit in tegenstelling tot studenten zijn volgens de traditionele methode van kennisoverdracht: deze moeten zicht tijdens de co-assistentschappen veelal tot een passieve rol beperken. Dit boek is dan ook primair geschreven voor studenten, en voor docenten die overwegen hun onderwijs in farmacologie en farmacotherapie te veranderen. Ook ervaren artsen kunnen dit boek gebruiken bij nascholingsactiviteiten en om hun voorschrijfgedrag te evalueren.AuteurDr.R.H. Henning is werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen als Universitair hoofddocent Disciplinaire Klinische Farmacologie. Eveneens werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen is dr. TH.P.G.M. de Vries als Hoogleraar Afdeling Medische Farmacologie. Dr. L. van Bortel is werkzaam aan de Rijksuniversiteit Limburg als Hoogleraar Farmacotherapie.

Wil je het boek lezen?Farmacotherapie op Maat in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Th.P.G.M. de Vries. Lezen Farmacotherapie op Maat Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN