Van een unitair naar een federaal België

Van een unitair naar een federaal België - Mark Van de Wijngaert | Highergroundnb.org

...ng onder Pruisen (1871) en als dusdanig naar elkaar toegegroeid zijn ... Informateur Bouchez pleit voor unitair België | De Krant | HLN ... . België is geen "echte" federale staat, in die zin dat België, in tegenstelling tot Duitsland, de V.S.A. of Zwitserland haar federalisme vanuit het centrum (=centripedaal of middelpuntenvliedend) heeft ... Van een unitair naar een federaal België. 40 jaar beleidsvorming in Gemeenschappen en Gewesten (1971-2011). Uitgeverij : Vlaams Parlement en Academic & Scientific Publishers, Brussel, 2011. 242 p.; grafieken, tabellen, foto's ... Het federalisme is een sta ... Geschiedenis van het Vlaams Parlement - Vlaams Parlement ... . 242 p.; grafieken, tabellen, foto's ... Het federalisme is een staatsvorm waarin de soevereiniteit wordt gedeeld tussen het centrale, nationale of federale niveau en de deelstaten.. Aan de afzonderlijke delen (deelstaten) wordt vaak een relatief grote mate van zelfstandigheid toegekend. In federaties die ooit zijn gesticht door destijds zelfstandige staten - dit geldt bijvoorbeeld voor Zwitserland en de Verenigde Staten van Amerika ... Van een unitair naar een federaal België . 40 jaar beleidsvorming in gemeenschappen en gewesten 1971-2011. Mark van den Wijngaert Niet alleen is Bouchez voor een unitair België, hij ziet ook weinig voordelen aan een staatshervorming. Als informateur zit Bouchez mee aan de knoppen om een federale regering te vormen. MARK VAN DEN WIJNGAERT - 2011 - Op 7 december 1971 ging de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap van start. Dat was de verre voorloper van het Vlaams Parlement… | Veilig & direct bestellen via Books in Belgium, de slimme keuze van meer dan 1200 boekverkopers! Deze ICT-opdracht werd gemaakt voor een 6de jaar Wetenschappen-Wiskunde. Zij hadden in twee voorgaande lessen bij mij het proces van unitair naar federaal België gezien, de werking van de machten, parlementen en regeringen en de 6 staatshervormingen. van een unitaire staat naar een federaal belgië 6 staatshervormingen op een rij Alleen wie in de voorbije maanden op Mars heeft geleefd zal niet weten dat er nog maar eens aan de structuren van de Belgische staat werd gemorreld. In de voorbije halve eeuw gebeurde dit wel meer: als de huidige staatshervorming wordt afgerond, staat de teller op zes. Artikel 1 van de Belgische grondwet: "België is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten." Bij de oprichting in 1830 wordt België een decentrale[1] eenheidsstaat naar Frans model. De Franse taal is op dat ogenblik de enige officiële landstaal, ook al vormen de Vlamingen een uitgesproken meerderheid onder de ... SP.A pleit voor een federaal België en vindt dat er zelfs een aantal bevoegdheden opnieuw gefederaliseerd moeten worden. Met andere woorden: meer bevoegdheden voor de federale regering en minder voor de regio's. Efficiëntie in een ingewikkeld land als België primeert voor Kamerfractieleider Meryame Kitir. Van een unitair naar een federaal België: 40 jaar beleidsvorming in gemeenschappen en gewesten (1971-2011) Mark Van den Wijngaert. Asp / Vubpress / Upa, 2011 - Belgium - 242 pages. 0 Reviews . In een unitair België hadden, met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, alle betrokken ministers deel uitgemaakt van de Nationale Veiligheidsraad. In een unitair België was men dus ... Van een unitair naar een federaal België: 40 jaar beleidsvorming in gemeenschappen en gewesten (1971-2011) Tussen de regel...

INFORMATIE

AUTEUR
Mark Van de Wijngaert
DIMENSIE
8,65 MB
BESTANDSNAAM
Van een unitair naar een federaal België.pdf

OMSCHRIJVING

Op 7 december 1971 ging de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap van start. Dat was de verre voorloper van het Vlaams Parlement en die instelling wou haar veertigste verjaardag niet onopgemerkt laten voorbijgaan.Aan zestien wetenschappers uit het noorden en het zuiden van het land werd de vraag gesteld welke stempel het regionaliserings proces op de ontwikkeling van de twee grote gemeenschappen van België heeft gedrukt. Dit boek is hun antwoord op die uitdagende vraag. Nederlandstalige en Franstalige auteurs hebben elk voor hun gemeenschap de impact van de regionalisering op het gebied van cultuur, onderwijs, economische politiek, administratieve politiek en buitenlandse aangelegenheden geschetst. Het verhelderende resultaat van hun onderzoek realiseerden de Franstalige en de Nederlandstalige auteurs in een voortdurende kruisbestuiving. Hun situering en evaluatie van 40 jaar regionalisering zullen wellicht inspirerend werken voor de verdere stappen in de staatshervorming.Het boek richt zich tot al wie politiek geïnteresseerd is in het federale België en in de twee belangrijke componenten ervan, de gewesten en de gemeenschappen. Deze vergelijkende beleids geschiedenis biedt de lezer de mogelijkheid de regionalisering in een breed communautair perspectief te plaatsen.Mark Van den Wijngaert is emeritus hoogleraar heden daagse geschiedenis aan de HUBrussel. Zijn onderzoeksdomeinen zijn de Duitse bezetting, de naoorlogse Belgische politiek, de monarchie en de inter nationale politiek na 1950.

Wil je het boek lezen?Van een unitair naar een federaal België in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Mark Van de Wijngaert. Lezen Van een unitair naar een federaal België Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN