Neuropsychologische diagnostiek

Neuropsychologische diagnostiek - none | Highergroundnb.org

...chologie, het onderwerp van dit boek, houdt zich bezig met gedragsaspecten van hersenaandoeningen, en speelt een steeds belangrijkere rol in de gezondheidszorg ... OSIRIS - Onderwijsaanbod 201100078 2018 ... . Het Handboek neuropsychologische diagnostiek gaat ui Het studiepad Neuropsychologie omvat cursussen die de wetenschappelijke en klinische kant van de neuropsychologie behandelen. Zo bestaat het studiepad onder meer uit cursussen op het gebied van de neuropsychologische diagnostiek en behandelmethoden, de cognitieve neuroweten­schap­pen, de klinische aspecten van de neuropsychologie en algemene cursussen op het gebied van de ... Binnen de neuropsychologie wordt neurowetenschappelijke kennis toegepast voor een betere diagnostiek en behandeling van de cognitieve, emotionele en psycho ... (PDF) Neuropsychologische diagnostiek Handboek ... ... Binnen de neuropsychologie wordt neurowetenschappelijke kennis toegepast voor een betere diagnostiek en behandeling van de cognitieve, emotionele en psychosociale gevolgen van hersendisfuncties. Lidmaatschap van de sectie staat open voor alle NIP-leden en is gekoppeld aan het abonnement van het Tijdschrift voor Neuropsychologie (zowel per post als online). Het is de geheel herziene en aangevulde nieuwe druk van Neuropsychologische diagnostiek - Handboek (Bouma, Mulder, Lindeboom, 1996, 1998). Discover the world's research 17+ million members Neuropsychologische diagnostiek en cognitieve functies bij alcoholabstinentie s.j.w. walvoort, a.j. wester, j.i.m. egger achtergrond Hoewel er wetenschappelijke consensus is over de negatieve effecten van alcohol op het gehele lichamelijk functioneren en in het bijzonder op de hersenen, is de literatuur De diagnostiek is mede van belang voor de prognose en het indiceren van vormen van behandeling en begeleiding. In deze cursus krijg je eerst een goede basis: je maakt kennis met de basisbegrippen en -processen van neuropsychologische diagnostiek bij kinderen. De cursus 'Neuropsychologische diagnostiek' richt zich op de toepassing van het neuropsychologisch diagnostiekproces in de klinische praktijk. Verschillende methoden waarmee cognitieve stoornissen en problemen in kaart gebracht kunnen worden zullen aan bod komen. Neuropsychologische diagnostiek: De klinische praktijk richt zich in eerste instantie op studenten: van de opleiding psychologie en de postmasteropleiding tot gz-psycholoog. Ook leent het boek zich uitstekend als naslagwerk voor de post-gz-opleiding tot klinisch (neuro)psycholoog. Het brein is hot. Verklaringen vanuit de hersenen voor afwijkend gedrag worden veel gezocht. Hierdoor is de vraag naar neuropsychologische diagnostiek sterk gestegen. Het vakgebied klinische neuropsychologie heeft veel sterke tests ontwikkeld. Het interpreteren daarvan met oog voor de mens die in de spreekkamer zit, is niet altijd eenvoudig. Prof.dr. Anke Bouma is als emeritus hoogleraar Klinische neuropsychologie van de levensfasen verbonden aan de afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen.Haar publicaties zijn vooral gericht op de hersenlateralisatie en de n...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
7,13 MB
BESTANDSNAAM
Neuropsychologische diagnostiek.pdf

OMSCHRIJVING

Neuropsychologische diagnostiek is een zoektocht naar verklaringen voor cognitieve of emotionele klachten en stoornissen. Die verklaringen worden vooral gezocht in de hersenen, maar er is ook oog voor psychologische, psychiatrische, somatische en andere, meer alledaagse invloeden. In deze volledig herziene editie is, naast de noodzakelijke actualisatie, de structuur van het boek verhelderd. Het geheel is verlevendigd door de toevoeging van casusbeschrijvingen vanuit de patiëntenzorg. Marc Hendriks, Roy Kessels, Mariëlle Gorissen, Ben Schmand en Annelien Duits zijn allen klinisch neuropsycholoog. Ze zijn verbonden aan diverse wetenschappelijke en/of behandelinstituten.

Wil je het boek lezen?Neuropsychologische diagnostiek in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Neuropsychologische diagnostiek Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN