Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden - Ann Callebert | Highergroundnb.org

...psychologen. Euthanasie. Jaarlijks stijgt het aantal toegekende euthanasieverzoeken, ook van mensen die ondraaglijk psychisch lijden ... Uitzichtloos en ondraaglijk lijden | Zorgvuldigheidseisen ... ... . Artsen moeten dit lijden evalueren voordat ze een verzoek inwilligen, maar ze vinden het gesprek erover erg moeilijk of vermijden het zelfs. Het euthanasieverzoek in kwestie gebeurde op basis van ondraaglijk psychisch lijden veroorzaakt door een psychiatrische aandoening. Omdat sommige artsen fel gekant zijn tegen euthanasie bij psychisch lijden, wordt hier en daar geopperd dat niet enkel deze drie a ... Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden in een niet ... ... . Omdat sommige artsen fel gekant zijn tegen euthanasie bij psychisch lijden, wordt hier en daar geopperd dat niet enkel deze drie artsen terecht staan, maar dat de euthanasiewet zelf mee op de beklaagdenbank zit. Frits Jacobs was een buurtgenoot van Megje en maakte jarenlang dagelijks een wandeling met haar.Op 28 augustus was Frits samen met Jim van Os te gast bij NPO Radio 1 om te praten over euthanasie bij psychisch lijden. Beluister hier het interview terug.. photo credit: Foto's door Frits Jacobs, hij stuurde ze als kaarten aan megje. Uitzichtloos ondraaglijk lijden is de basisvoorwaarde voor het toepassen van euthanasie. Wát lijden uitzichtloos en ondraaglijk maakt, verschilt echter van persoon tot persoon en niet zelden verschuift dit ook binnen één persoon. Huisarts en onderzoeker Marianne Dees heeft de afgelopen jaren in… Ze kiest voor euthanasie vanwege ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. "Ik ben zo opgevreten door mijn psychiatrische aandoeningen dat ik helemaal kapot ben." Aurelia woont op zichzelf in ... Oorspronkelijk konden alleen volwassenen kiezen voor euthanasie, maar vijf jaar geleden werd de euthansiewet ook opengezet voor minderjarigen, als ze toestemming krijgen van hun ouders of voogd. Er is geen minimumleeftijd, maar er zijn wel extra strikte voorwaarden.Zo kunnen minderjarigen bijvoorbeeld alleen euthanasie vragen voor ondraaglijk fysiek lijden en niet bij louter psychische problemen. Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden 2e druk is een boek van Ann Callebert uitgegeven bij Uitgeverij Acco. ISBN 9789462922990 Pas recent formuleren steeds meer patiënten in de geestelijke gezondheidszorg de vraag naar een humane dood, geïnitieerd door een arts. Als de zorgvuldigheidscriteria voor euthanasie bij psychisch lijden niet op wetenschappelijk onderbouwde en toetsbare wijze worden toegepast, geven ze enkel de schijn van zorgvuldigheid en leiden ze tot willekeur en rechtsongelijkheid. Een debat over een streng of minder streng euthanasiebeleid is dan een schijndebat. Nee, in dit proces ging het om euthanasie bij 'aanhoudend ondraaglijk psychisch lijden', een notie die al in de oorspronkelijke wet van 2002 was opgenomen. Tine Nys was allerminst terminaal ziek. Ze was wel een ernstig zieke psychisch patiënte en had menige zelfmutilatie en zelfmoordpoging achter de rug. Interview 'Een levenseinde kan ook heel vredevol zijn': Geerdt Magiels over euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden 'Een gesprek over de dood leidt vanzelf tot een gesprek over het leven ... Eindwerk journalistiek 2015 aan Hogeschool West-Vlaanderen. Geschreven, gefilmd en gemonteerd door Lisa Van Cauwenbergh. Een juridische zaak rond euthanasie bij psychisch lijden kan artsen doen aarzelen om nog tegemoet te komen aan de specifieke wens van patiënten. Psychisch lijden: Wat is het verschil met depressie? X. ... Bij depressie is deze stemming elke dag, gedurende de hele dag aanwezig. Nog een verschil met depressie is de tijdsperiode. Om te kunnen spreken van een dysthyme stoornis moeten de symptomen gedurende 2 jaar aanwezig zijn. Bij niet-terminaal lijden zijn twee adviezen nodig, waarvan één van een specialist of psychiater, die gaan over de ernstige en ongeneeslijke aard van de aandoening, het aanhoudend, ondraaglijk en niet te lenigen fysiek of psychisch lijden en het vrijwillig, herhaald en overwogen karakter van het verzoek. Sinds de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Nederland, 2001) en de Wet op euthanasie (België, 2002) kan wie ondraaglijk fysisch of psychisch lijdt, kiezen voor een humane dood geïnitieerd door een arts. Niettemin is het pas recenter dat binnen de geestelijke ......

INFORMATIE

AUTEUR
Ann Callebert
DIMENSIE
12,12 MB
BESTANDSNAAM
Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden.pdf

OMSCHRIJVING

Sinds de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Nederland, 2001) en de Wet op euthanasie (België, 2002) kan wie ondraaglijk fysisch of psychisch lijdt, kiezen voor een humane dood geïnitieerd door een arts. Niettemin is het pas recenter dat binnen de geestelijke gezondheidszorg patiënten de vraag op grond van psychisch lijden formuleren. De hulpverlening ziet zich hier dan ook meer en meer geconfronteerd met een uitdaging, die heel wat vragen oproept. Tegelijkertijd bestaat er nog weinig wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.Dit boek wil een eerste verkenning bieden op het vlak van hulp bij zelfdoding en euthanasie als antwoord op ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. Enerzijds theoretisch door het beschrijven van het bestaande wettelijke landschap en de opduikende problemen, anderzijds door in te zoomen op de praktijk van een psychiater die regelmatig met de problematiek wordt geconfronteerd. Een tiental patiënten werd bevraagd over de invulling van hun ondraaglijk psychisch lijden, de redenen achter hun euthanasievraag en de reacties van de omgeving en hulpverlening op hun verzoek. Voor zover mogelijk vulden naasten en de begeleidende arts het verhaal vanuit hun perspectief aan. De beperktheid van de steekgroep patiënten en mensen uit hun omgeving laat geen algemene conclusies toe, wel het uitzetten van een aantal belangrijke denklijnen en uitdagingen voor de geestelijke gezondheidszorg en ruimer gezien de maatschappij.Over de auteur:Ann Callebert studeerde in 2011 af als master in de klinische psychologie. Voordien behaalde zij reeds een master in de Germaanse filologie en werkte ze meerdere jaren als docente Nederlandse taalverwerving aan de Universiteit van Keulen.Dit boek kwam tot stand met de medewerking van :Chantal Van Audenhove is buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven en directeur van LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy. Zij verricht onderzoek over de preventie van depressie en suïcide.Iris De Coster is licentiaat in de psychologie en senioronderzoeker bij LUCAS. Ze doceert patiëntbegeleiding en -communicatie aan de HUBrussel.Lieve Thienpont is onder meer psychiater en LEIF-arts. Als voorzitter van Vonkel en consulent is zij betrokken bij initiatieven rond sterven, dood, rouw en eindelevensvragen.

Wil je het boek lezen?Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Ann Callebert. Lezen Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN