Preventie in de sociale zekerheid

Preventie in de sociale zekerheid - Wyngaarden | Highergroundnb.org

...t vormen: de provisie van uitkeringen en diensten, de preventie van risico's en de participatie van burgers in de betekenis van invloed op de eigen sociale zekerheid ... SER pleit voor preventie | Ouderen & Mantelzorg | Platform ... ... . Preventie instroom Ziektewet / WGA / WW. Qare werkt pro-actief. Wij hebben als uitgangspunt dat het voor de werknemer vaak beter is als hij of zij kan werken. ... misbruik van sociale zekerheid tegen te gaan; één aanspreekpunt te bieden (casemanager) voor zowel de werkgever als de werknemer. Naleving van de regels op het gebied van sociale zekerheid en werk is belangrijk voor een economisch krachtig en sociaal Nederland met werk en bestaanszekerheid vo ... PDF De uitverkoop van de sociale zekerheid - SP ... . Naleving van de regels op het gebied van sociale zekerheid en werk is belangrijk voor een economisch krachtig en sociaal Nederland met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt? In dit onderzoek bekijken we verschillende handhavingsinstrumenten, analyseren we de effecten van deze instrumenten en ontwikkelen we op basis van deze ... De SER beveelt aan om meer in te zetten op preventie, binnen en buiten de zorg, zoals door het sociaal werk. Daarnaast is meer ruimte voor professionals nodig, meer regie op digitale innovaties, en voortdurend en actief beheer van het verzekerde pakket. De zware financiële crisis en de hoge werkloosheid maakten de periode 1985-1987 tot een breukjaar in de geschiedenis van de sociale zekerheid waarin een hele reeks ingrepen benodigd waren om de deficitaire sectoren terug in evenwicht te brengen. Hiervoor werd het Fonds voor het Financieel Evenwicht van de Sociale Zekerheid opgericht. van de sociale zekerheid. Om de discussie te stimuleren hebben we in het preadvies bovendien geprobeerd de contouren van een toekomstig, meer op preventie gericht sociaal zekerheidsstelsel te ... De wijzigingen in de sociale zekerheid volgen elkaar in hoog tempo op. Als werkgever wordt u steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van verzuim, langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Maar het biedt u ook de mogelijkheid de regie in eigen hand te nemen. Door het WGA Preventie Pakket is er gemak in de uitvoering én de zekerheid dat de aan de administratieve verplichtingen voldaan wordt. Interventies worden direct mee gefinancierd en door benutting van de arbeidsmogelijkheden blijven werknemers meedoen op de arbeidsmarkt. Robidus introduceert Het Nieuwe WGA. Een unieke aanpak met de focus op het voorkomen van WGA-instroom. Tevens plukt u direct de vruchten van preventie en re-integratie inspanningen. Vul onderstaande gegevens in en ontvang vrijblijvend de whitepaper in uw mail. Met onze expertise op het gebied gedragsbeïnvloeding en het domein werk, inkomen en sociale zekerheid helpen we je om mensen te begrijpen. We geven inzicht in de factoren die probleemgedrag veroorzaken en leggen uit welke psychologische weerstanden een rol spelen. verspreid over de bevolkingsklassen dan in andere geïndustrialiseerde landen. De sociale zekerheid is essentieel voor de toegang tot kwaliteitsvolle zorg en inkomensvervanging bij loonverlies of ouderdom en de preventie van inkomensarmoede. Sociaal overleg en sociale zekerheid creëren daarbij een draagvlak voor economische groei en verhogen de Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van De 12 projecten "Geïntegreerde preventie van werkgerelateerde psychische aandoeningen" zijn geselecteerd uit 77 inzendingen. Ze liepen gedurende één jaar en konden rekenen op een subsidie van 10.000 tot 300.000 euro. Secundaire preventie van burn-out OISZ (Fedris) Netwerkruimte voor preventie van werkgerelateerde mentale aandoeningen (ISOSL) 2. Armoede en sociale zekerheid: een kwestie van herverdelen en preventie Sociale zekerheidssystemen zijn in de eerste plaats gericht op het waarborgen (tot op zekere hoogte) van de verworven levensstandaard bij het optreden van maatschappelijk erkende De 'grote stelseldiscussie' wordt voortdurend opgeschoven. Controle en beheersing zijn echter niet de (enige) antwoorden op de complexe uitdagingen voor risicomanagement in deze tijd. Centraal in deze studie naar de toekomst van de sociale zekerheid staat de vraag naar de verhouding tussen collectieve en individuele verantwoordelijkheid. Zo liggen de uitgaven in de sociale zekerheid beter in verhouding met de draagkracht...

INFORMATIE

AUTEUR
Wyngaarden
DIMENSIE
12,59 MB
BESTANDSNAAM
Preventie in de sociale zekerheid.pdf

OMSCHRIJVING

Publikaties van het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid (NGSZ): 16

Wil je het boek lezen?Preventie in de sociale zekerheid in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Wyngaarden. Lezen Preventie in de sociale zekerheid Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN