Asser serie 3I* - Vermogensrecht algemeen

Asser serie 3I* - Vermogensrecht algemeen - C. Assers | Highergroundnb.org

...nsrecht algemeen (Hardcover). In de vernieuwde Asser-serie wordt meer aandacht besteed aan het Europese recht, hetgeen ... Vermogensrecht algemeen - ISBN ... ... De Asser-serie biedt u toonaangevend commentaar op het burgerlijk recht. De naam is ontleend aan Carel Asser (1843-1898), hoogleraar burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijke rechtsvordering aan de Universiteit Leiden. ... Asser 3-I Vermogensrecht algemeen - Europees recht en Nederlands vermogensrecht De vierde editie van Asser-deel 3-I Europees recht en Nederlands vermogensrecht verschijnt in een tijd waarin het Europese recht steeds verder vervlochten raakt met het Nederlandse vermogensrecht. Het deel biedt allereerst een beknopte inleiding in het Europese recht, inhoudelijk toegespitst op de beoefening van ... Asser-serie - Wolters Kluwer ... . Het deel biedt allereerst een beknopte inleiding in het Europese recht, inhoudelijk toegespitst op de beoefening van het privaatrecht. Asser-serie 3-IV - Algemeen goederenrecht (Hardcover). In dit deel wordt het algemeen goederenrecht behandeld. Eerst komen de aard van de... Asser serie 3-I Europees recht en Nederlands vermogensrecht (Hardcover). De invloed van het Europese recht op het nationale privaatrecht blijft... Asser-serie, De Asser-serie is de belangri...

INFORMATIE

AUTEUR
C. Assers
DIMENSIE
5,79 MB
BESTANDSNAAM
Asser serie 3I* - Vermogensrecht algemeen.pdf

OMSCHRIJVING

In de vernieuwde Asser-serie wordt meer aandacht besteed aan het Europese recht, hetgeen noodzakelijk is omdat het nationale privaatrecht daardoor in toenemende mate wordt beïnvloed. Deel Het thans verschijnende deel 3-I* van de hand van prof.mr. A.S. Hartkamp biedt een beoogt een beknopte inleiding te bieden in het Europese recht, voor zover de kennis daarvan voor de beoefening van het privaatrecht van wezenlijk belang is. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de verschillende rechtsbronnen: het WEUEG-Verdrag, de algemene beginselen van Uniegemeenschapsrecht, richtlijnen, verordeningen, en het EVRM. Telkens wordt aangegeven waarin het belang van deze regelingen voor het in Nederland geldende vermogensrecht schuilt. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan toetsing van nationale privaatrechtelijke wetgeving aan direct werkend Europees recht, aan directe inwerking van Europees recht op rechtsverhoudingen tussen particulieren, aan indirecte inwerking van Europees recht op zodanige rechtsverhoudingen via de open normen van het nationale recht, en aan vragen van uitleg die door de interactie tussen Europees recht en nationaal recht worden opgeroepen. Het boek wordt besloten met twee Annexen. In Annex I wordt een korte beschrijving gegeven van de inhoud van de voor het algemene vermogensrecht belangrijke Europese richtlijnen. Annex II is gewijd aan op Europese schaal tot stand gebrachte regels die weliswaar geen geldend recht zijn, maar die reeds als inspiratiebron kunnen dienen voor wetgevers en rechters op Europees en nationaal niveau en die waarschijnlijk zullen bijdragen aan de uitbouw van de zich duidelijk aftekenende Europese privaatrechtelijke rechtsorde. De tekst van deze tweede druk is sterk uitgebreid ten opzichte van de eerste druk (2008). In verband daarmee zijn de tekstblokken opnieuw genummerd. Een vernummeringstabel is in het boek opgenomen.

Wil je het boek lezen?Asser serie 3I* - Vermogensrecht algemeen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur C. Assers. Lezen Asser serie 3I* - Vermogensrecht algemeen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN