Angstig-depressieve kinderen in het speciaal onderwijs

Angstig-depressieve kinderen in het speciaal onderwijs - E. Vonck | Highergroundnb.org

...ersand und Verkauf duch Amazon. Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve onderwijsbegeleiding nodig hebben ... Angstig-depressieve kinderen in het speciaal onderwijs ... ... . Er is speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Scholen in het sbo hebben dezelfde kerndoelen als gewone basisscholen. Maar de ... Sinds 2003 is het speciaal onderwijs verdeeld in vier clusters die zich elk op een eigen doelgroep richten. Dit boek heeft betrekking op het cluster 4, dat speciaal onderwijs biedt aan kinderen met gedragsstoornissen en psychiatrische problematiek. D ... Angstig depressieve kinderen in het speciaal onderwijs van ... ... . Dit boek heeft betrekking op het cluster 4, dat speciaal onderwijs biedt aan kinderen met gedragsstoornissen en psychiatrische problematiek. De problematiek van de leerlingen in dit type onderwijs kan zeer uiteenlopend zijn. Hierdoor is voor de aanpak ervan een individuele benadering ... Noté /5: Achetez Angstig depressieve kinderen in het speciaal onderwijs de VONCK, ERNA: ISBN: 9789066659803 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour Alle zoekresultaten voor Angstig-depressieve kinderen in het speciaal onderwijs tweedehands boeken Het gaat dan om kinderen met bijvoorbeeld autisme, een chronische ziekte of gedragsproblemen. Die kunnen terecht op een school met speciaal onderwijs. In totaal zijn er in Nederland 924 ... leerbelemmeringen bij angstig-depressieve kinderen, werk. Taal Nederlands Vers. datum 31/05/2011 NSTC 9789088502316 Angstig-depressieve kinderen in het speciaal onderwijs boek .epub E. Vonck. Aspect biografie - Joris van Severen boek - Pieter Jan Verstraete .pdf. Asterix 10. Als legioensoldaat boek Albert Uderzo epub. Auto Rijbewijs B Cd-rom / 520 examenvragen boek .epub Nvt. Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs stijgt, hoewel het de bedoeling is dat kinderen met een beperking zoveel mogelijk naar het regulier onderwijs gaan. Het speciaal onderwijs is in Nederland de benaming voor onderwijs aan kinderen die vanwege lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps, leer- of gedragsproblemen of -stoornissen extra zorg op school nodig hebben. Terminologie en geschiedenis. Tot 1985 werd het speciaal ... Naar het speciaal onderwijs Voor kinderen die in een vreemde omgeving veel stress en spanning ervaren, kan het beter zijn om naar het speciaal onderwijs te gaan. Hier is meer aandacht voor je kind en letten ze ook goed op de ontwikkeling. Angstig-depressieve kinderen in het speciaal onderwijs door E. Vonck; E. Scholte, EAN 9789066659803. Het speciaal onderwijs is voor kinderen vanaf 4 jaar. Uitzondering daarop zijn dove en slechthorende kinderen. Die mogen vanaf 3 jaar naar een cluster 2 school. Uw kind m...

INFORMATIE

AUTEUR
E. Vonck
DIMENSIE
10,57 MB
BESTANDSNAAM
Angstig-depressieve kinderen in het speciaal onderwijs.pdf

OMSCHRIJVING

Sinds 2003 is het speciaal onderwijs verdeeld in vier clusters die zich elk op een eigen doelgroep richten. Dit boek heeft betrekking op het cluster 4, dat speciaal onderwijs biedt aan kinderen met gedragsstoornissen en psychiatrische problematiek. De problematiek van de leerlingen in dit type onderwijs kan zeer uiteenlopend zijn. Hierdoor is voor de aanpak ervan een individuele benadering nodig die de ontwikkeling van het kind optimaal kan bevorderen. Het cluster 4-onderwijs ziet zich daarmee voor de vraag gesteld hoe de problematiek van de leerlingen verantwoord te bepalen en te begeleiden is. Daarvoor is het van belang goed zicht te hebben op de verschillende doelgroepen die gebruikmaken van het cluster 4-onderwijs, op de aanpak die zij nodig hebben, alsook op de ontwikkeling die de kinderen doormaken op school.In deze studie staat een doelgroep centraal waar relatief weinig over bekend is, namelijk leerlingen met angstig en stemmingsverstoord gedrag. Voor een goede diagnose, behandeling en scholing van deze kinderen is grondige kennis vereist van deze problematiek. Erna Vonck en Evert Scholte bespreken wat angstig en depressief gedrag van kinderen inhoudt, in hoeverre er sprake is van dit type gedrag bij leerlingen in het cluster 4-onderwijs, hoe de ontwikkeling van angstige en depressieve leerlingen op cluster 4-scholen verloopt en welke factoren in de pedagogische aanpak samenhangen met een vermindering van de problemen. Naar voren komt onder andere dat veel leerlingen met angst en stemmingsproblemen te kampen hebben, maar dat deze via een passende aanpak goed te behandelen zijn. Het is echter de vraag of de scholen wel adequaat genoeg inspelen op deze problematiek.Angstig depressieve kinderen in het speciaal onderwijs biedt bevindingen die waardevol zijn voor iedereen die te maken heeft met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het is toegankelijk voor zowel ouders als professionals, werkzaam in het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of in de jeugdzorg, zoals leerkrachten, gedragswetenschappers en pedagogisch begeleiders.

Wil je het boek lezen?Angstig-depressieve kinderen in het speciaal onderwijs in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur E. Vonck. Lezen Angstig-depressieve kinderen in het speciaal onderwijs Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN