Het Europa van de filosofen

Het Europa van de filosofen - H.C. Moolenburgh | Highergroundnb.org

...van het zelf nadenken benadrukte. Deze Duitse filosoof wordt gezien als de grootste denker van de 'Europese Verlichting' ... Top tien Grote Denkers uit de Geschiedenis (Filosofen ... ... . Een man die alle vorsten en genieën in Europa kende. Beoefende ontelbare wetenschappen maar het weinige dat hij publiceerde op filosofisch terrein werd verkeerd begrepen. Opvallend is zijn optimistische kijk op de wereld, ondanks de vele afschuwelijke oorlogen uit zijn tijd. De opkomst van de moderne natuurwetenschap was van doorslaggevend belang voor het ontstaan van de moderne filosofie (1500 -1800). Namen als Galileï, Bruno, Keppler, Copernicus en later Isaac Newton (1643 - 1727) zijn onuitwisbaar. In Europa had de ... Het Europa Van De Filosofen (2e hands) - 9789077070963-A ... . Namen als Galileï, Bruno, Keppler, Copernicus en later Isaac Newton (1643 - 1727) zijn onuitwisbaar. In Europa had de pest geheerst, de Reformatie kwam (Luther 1517), godsdienstoorlogen woedden overal en met de ontdekkingsreizen ontstond de Europese […] De Tour van de filosofen volgt het parcours van de Tour de France van 2017 waarin Martin zelf twaalfde werd. Hij schreef toen ook columns voor Le Monde en die over 'verveling' past in het ... De grote denkers uit de Duitse, de Franse en de Engelse traditie zijn allemaal beïnvloed door de Griekse filosofen. Ze hebben de basis gelegd voor domeinen als ethiek, politiek, logica en metafysica. Soms door middel van het debat. Een filosoof als Socrates zette nauwelijks iets van zijn gedachten op papier, maar stuwde de kennis door middel ... In de achttiende eeuw, de tijd van de Verlichting, hadden wetenschappers en filosofen het gevoel dat Europa een periode van schemering achter zich liet. De idealen van de Verlichting - geloof in de rede en vooruitgang op het gebied van wetenschap, onderwijs, sociale hervorming en politiek - zouden constanten worden in de moderne wereld die toen ontstond. De middeleeuwse filosofie was sterk betrokken op de aard van God en de toepassing van Aristoteles' logica en denken inclusief allerlei aanvullingen hierop op elk gebied van het leven, iets dat beter bekendstaat als de scholastiek.Vanaf ca. 1200 - de tijd waarin in West-Europa de eerste universiteiten ontstonden - werd de filosofie als discipline onderwezen, maar al eerder waren er belangrijke ... De Duitse filosoof Jürgen Habermas (84) pleit al jaren voor een verenigd Europa. Rijke landen moeten solidair zijn met arme. A rtikelen over (de geschiedenis van de) filosofie, de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. In het Grieks is het woord philosophía (φιλοσοφία) een samenstelling van de woorden voor liefde (φιλέω= ik houd van, φιλειν = houden van, φίλος = vriend, φιλία = vriendschap) en voor wijsheid (σοφία = wijsheid). De stad had hem tijdens een vorig verblijf gevoelens van ruimte, vrijheid en trots geschonken; hij genoot van het eten in de trattoria's en van de beste koffie ter wereld die ze er schonken. Net als vorige keer verblijft hij op een kamer op de derde etage van de Via Carlo Alerto 6, tegenover het imposante Palazzo Carignano. De verspreiding van de Verlichting De Verlichting ontstond in West-Europa, maar bereikte zelfs Amerika. In Frankrijk, Nederland en Amerika had de Verlichting verschillende revoluties tot gevolg. De Franse Revolutie leidde tot de onthoofding van de toen heersende koning en koningin en er volgde een periode van terreur....

INFORMATIE

AUTEUR
H.C. Moolenburgh
DIMENSIE
11,49 MB
BESTANDSNAAM
Het Europa van de filosofen.pdf

OMSCHRIJVING

In het koor van hen, die zich ooit over het onderwerp 'Europa' hebben uitgelaten, hebben vanzelfsprekend ook de filosofen hun stem laten horen. Er zijn er heel wat geweest voor wie het een belangrijk thema was. Zij hebben geschreven over het karakter van de Europese beschaving; over Europa's rol in de wereldgeschiedenis; over zijn verleden en toekomst, zijn eenheid of verdeeldheid, de waarde of onwaarde van wat het heeft veroorzaakt en tot stand gebracht.Dat gebeurde vanuit verschillende wijsgerige posities en vaak naar aanleiding van actuele omstandigheden. Om die redenen is het resultaat niet be-paald harmonisch te noemen. Juist daarom loont het de moeite de geschiedenis ervan na te gaan. En dan blijkt dat er bij nadere beschouwing wel de-gelijk enige samenhang is te vinden en dat er enkele dominante tradities zijn te onderscheiden. Bovendien, er is veel dat boeit, verheldert of intrigeert.Dit levendig geschreven essay is een poging de 'Europa-filosofie' van de laatste twee eeuwen in kaart te brengen. Het is nuttig iets van deze geschiedenis te weten, een geschiedenis die ondanks alle Europa-debatten van de laatste jaren goeddeels is vergeten. Zelfs de intensieve discussies van 50 0 jaar geleden maken geen deel meer uit van onze collectieve herinnering. De auteur laat zien wat denkers als Novalis, Hegel, Nietzsche, Husserl, Benda, De Rougemont en Kolakowski over het thema 'Europa' te berde hebben gebracht en dat kennis van hun opvattingen verhelderend kan zijn bij de beoordeling van het huidige debat.J.J.A. Mooij (1929) was hoogleraar in de analytische filosofie en in de algemene literatuurwetenschap in Groningen. Hij publiceerde o.m. De wereld der waarden (1987), Fictional Realities (1993), De andere aarde. Maanreisverhalen door de eeuwen been (1996) en Tijd en geest (2001; Engelse vertaling: Time and Mind, 2005).

Wil je het boek lezen?Het Europa van de filosofen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur H.C. Moolenburgh. Lezen Het Europa van de filosofen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN