Beeldende architectuur

Beeldende architectuur - Anselmus Poneli | Highergroundnb.org

...kleinere taferelen hoger staat aangeschreven dan grote historische composities ... Beeldend - SLO ... .. Door de werkelijkheid nader te bekijken wordt ook de overwegend schrijnende armoede van de ... In 1924 (het jaar waarin het huis voor negenduizend gulden gebouwd werd) publiceerde Theo van Doesburg in het blad De Stijl het manifest "Tot een beeldende architectuur". Daarin schreef hij dat neoplastische architectuur elementair, economisch, functioneel, niet-monumentaal en dynamisch moest zijn. Er is iets grondig mis met hedendaagse architectuur. Ondanks veel mooie gebo ... beeldende begrippen / kunstgeschiedenis | Kunstlokaal ... ... . Er is iets grondig mis met hedendaagse architectuur. Ondanks veel mooie gebouwen kan de architectuur van na WOII nauwelijks concureren met historische centra. Onze welvaart is fors gestegen, maar de moderne stad bevat te weinig beleving temidden van veel zakelijke functionaliteit. Er is weinig visie en nog minder spiritualiteit. Bouwstijlen veranderen mee met de mode waardoor deze architectuur ... klimt. Jugendstil of art nouveau is een kunststroming die tussen 1890 en 1914 op verschillende plaatsen in Europa populair was.. De jugendstil richtte zich vooral op gebruiksvoorwerpen (glaskunst, plateel( keramiek), sieraden, meubels etc.), de architectuur en de schilderkunst....

INFORMATIE

AUTEUR
Anselmus Poneli
DIMENSIE
3,79 MB
BESTANDSNAAM
Beeldende architectuur.pdf

OMSCHRIJVING

Er is iets grondig mis met hedendaagse architectuur. Ondanksveel mooie gebouwen kan de architectuur van na WOII nauwelijksconcureren met historische centra. Onze welvaart is forsgestegen, maar de moderne stad bevat te weinig beleving temiddenvan veel zakelijke functionaliteit. Er is weinig visie ennog minder spiritualiteit. Bouwstijlen veranderen mee met demode waardoor deze architectuur strijdig is aan duurzaamheid.Tegenover deze mode-architectuur plaatst Anselmus PoneliBeeldende Architectuur. De combinatie van beeldende kunsten architectuur moet leiden tot meer schoonheid, filosofie enpoëzie. Het beste van onze cultuur moet de straat op. Anselmus Poneli is architect en beeldend kunstenaar en zoektbovenal naar een duurzame samenleving met toekomstperspectief.In zijn boek Het Toekomst Manifest formuleert hijstevige maatschappijkritiek en zoekt naar een andere filosofie.In De Stam werkt hij deze filosofie uit naar fotografie, kunsten poëzie. In Beeldende Architectuur bereikt hij als architectzijn einddoel: architectuur en stedenbouw met meer beleving.Dit boek bevat een bijzondere visie en een persoonlijke invullinggericht op architectuur, beeldende kunst en de combinatiedaarvan.

Wil je het boek lezen?Beeldende architectuur in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Anselmus Poneli. Lezen Beeldende architectuur Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN