Openbaring en interpretatie

Openbaring en interpretatie - Onbekend | Highergroundnb.org

...gezegd dat hij een door God gezonden profeet was ... Beelden van openbaring | Scheele, Peter | 9789492959812 ... . Hij was Gods profeet voor de Arabieren. En zoals alle grote profeten hun volk een heilig boek hadden gegeven met daarin Gods woord (denk aan Mozes, denk aan Jezus), zo zou hij een heilig boek schenken aan de Arabieren. Titel, schrijver, plaats, tijd, adressering. De titel 'Openbaring van Johannes' is de letterlijke vertaling van de Griekse titel 'Αποκάλυψη του Ιωάννη' (Apokalypsi tou Ioánni).Het boek wordt daarom ook wel de Apocalyps (Gri ... Openbaring van Johannes - Wikipedia ... .Het boek wordt daarom ook wel de Apocalyps (Grieks voor 'openbaring') genoemd.. De schrijver noemt enkele malen zijn naam: Johannes, in Opb. 1:1, 4, 9 en 22:8.. Omdat de stijl van Openbaring sterk ... Woestijn en openbaring. Bijbelse wortels. Joodse en christelijke interpretaties den Hertog, G. C. & van der Vegt, H. M., 1996, Kampen: Uitgeverij Kok. 1996, Kampen ... De Bijbelstudie Openbaring geeft vers voor vers een (mogelijke) verklaring van wat er in het laatste der dagen gaat gebeuren, de eindtijd. De tijd van de Grote Verdrukking en de Anti-Christ. De verkondiging van het Koninkrijk Gods door de 144.000. Vergezeld met illustraties. De vaagheid en het feit dat de weerhouder moet worden gezien als een ding en als een persoon op hetzelfde moment, heeft dit gemaakt tot een passage voor debat. De andere kwestie die dit debat omringt is het feit dat dit een aanvulling is op de eerste brief aan de Tessalonicenzen, die de bijeenvergadering van de heiligen in de lucht behandelt (1 Thess. 4:16-17), en de Dag van de Heer (1 Thess ... 15 En hij, die met mij sprak, had een gouden meetstok om de stad op te meten, en haar poorten en haar muur. 16 En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte; en hij mat de stad op met de stok: twaalfduizend stadiën; haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk. 17 En hij mat haar muur op: honderd vierenveertig el, mensenmaat, die engelenmaat is. 18 ... Openbaring 1:8, "Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige." Hoe wondervol, hoe bemoedigend en vertroostend! Wondervolle woorden, vòl van kracht en heerlijkheid, vooral wanneer wij deze beschouwen in verband met wat Jezus heeft gesproken in Openbaring 22:13, waar Hij zegt: "Ik BEN de Alfa, en de Omega…!" De Openbaring van Johannes, vaak kortweg Openbaring genoemd, of naar de Griekse naam, de Apocalyps, is het laatste boek van het Nieuwe Testament en daarmee eveneens van de gehele Bijbel.Traditioneel werd aangenomen dat het de apostel Johannes is die te kennen geeft dit boek op Patmos te hebben geschreven. De auteur wordt in het algemeen om verwarring te voorkomen als "Johannes van Patmos ... Inleiding Openbaring . I. Ik denk dat als ik het woord 'spoiler' zeg, dat sommigen van ons meteen hieraan moeten denken. A. Nu moet ik zeggen dat ik het vanmorgen over een ander soort spoiler ga hebben, namelijk een onthulling: i. "Een spoiler is een tekst die informatie verklapt over bijvoorbeeld een boek, film of computerspel, die voor de lezer of kijker verborgen had moeten blijven....

INFORMATIE

AUTEUR
Onbekend
DIMENSIE
6,64 MB
BESTANDSNAAM
Openbaring en interpretatie.pdf

OMSCHRIJVING

none

Wil je het boek lezen?Openbaring en interpretatie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Onbekend. Lezen Openbaring en interpretatie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN