Ouder-, kind- en jeugdzorg

Ouder-, kind- en jeugdzorg - S.M. Sparks | Highergroundnb.org

...meer uit: iedereen volgt elkaar in de voetsporen en er zijn haast geen kansen meer om aan te tonen dat je wel deugt ... Opvoeden, opgroeien en gezondheid in Amsterdam: Ouder- en ... ... . Het gaat mij zeg maar om het collateral damage wat de jeugdzorg als compleet systeem met zich meebrengt. Specialismen » Kinder- en jeugdzorg. Kinder- en jeugdzorg. Ieder mens heeft gevoelens; leuke, stomme, neutrale of een beetje van allemaal. Dat is nuttig: ... Als je 16 jaar of ouder bent, kun je er ook voor kiezen om jezelf aan te melden. Als je twijfelt of vragen hebt, mag je ons altijd bellen of mailen om te vragen hoe zoiets gaat. Kind- en jeugdzo ... Ouders en kinderen hebben een lage dunk van jeugdhulp ... ... . Als je twijfelt of vragen hebt, mag je ons altijd bellen of mailen om te vragen hoe zoiets gaat. Kind- en jeugdzorg. Wanneer kinderen, gezond of ziek, in onze omgeving zijn, zal vooral de belevingswereld van het kind nauwlettend in de gaten worden gehouden. ... Het kind gedijt het beste in een omgeving aangepast aan de behoefte van het kind. De ouders en verzorgers zijn onlosmakelijk verbonden met het kind. Deze cursus geeft deelnemers een beeld hoe verschillende korte spelobservaties van ouder en kind gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de opvoeder-kind relatie te beoordelen. doelgroepHulpverleners, werkzaam in verschillende instellingen op het gebied van de jeugdzorg: (BJZ, GGZ-instellingen), (ortho)pedagogen, psychologen, orthopedagogisch medewerkers en maatschappelijk Jeugdzorg: Vier jaar geleden werden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, zodat die sneller en accurater hulp zou kunnen bieden. Zo pakte het niet uit. 'Niemand handelt in het belang ... Ouder - kind. Het welzijn van jullie gezin staat bij ons centraal. Onze begeleiding en ondersteuning is meer dan alleen maar een vorm van zorg. We werken nauw met jullie samen en ondersteunen jullie bij de opvoeding. Zo zorgen we ervoor dat jullie als ouders sterker worden. Neem kennis van de meest actuele cijfers (zie hoofdstuk 2 van de onderbouwing van de richtlijn).Jaarlijks ondervindt naar schatting vijftien à twintig procent van de jeugdigen na een scheiding ernstige problemen; dit zijn tien- tot veertienduizend thuiswonende jeugdigen per Bij ongeveer zevenduizend jeugdigen per jaar speelt dat zij een van beide ouders niet meer (willen) zien, bij oudere ......

INFORMATIE

AUTEUR
S.M. Sparks
DIMENSIE
12,82 MB
BESTANDSNAAM
Ouder-, kind- en jeugdzorg.pdf

OMSCHRIJVING

Dit boek is bedoeld als naslagwerk bij het (leren) verplegen van zwangeren, barenden, kraamvrouwen, pasgeborenen, kinderen en jongeren. Het boek is te gebruiken bij het verkennen van de zorgvraag en bij het plannen, uitvoeren en evalueren van de verpleegkundige zorg voor de genoemde doelgroepen. De beschrijving is per doelgroep geordend met behulp van verpleegkundige diagnoses.De diagnoses zijn niet geselecteerd per setting, maar kunnen zich voordoen in allerlei situaties: intramuraal op de verpleegafdelingen voor zwangeren en kraamvrouwen, op de verloskamer en op de kinderafdelingen, in de polikliniek; extramuraal in de zorg thuis en op het consultatiebureau.Bij de vertaling van het Nursing diagnoses reference manual, waarop Ouder- , kind- en jeugdzorg is gebaseerd, zijn adviseurs betrokken geweest die bij uitstek deskundig zijn in de verpleging van deze doelgroepen. Zij kunnen beoordelen wat gebruikelijk is op het gebied van de verpleging en wat als goed verplegen wordt gezien op grond van relevant (verplegings)wetenschappelijk onderzoek.Ouder-, kind- en jeugdzorg. Verpleegkundige diagnoses en interventies is geschikt voor gebruik in de verpleegkundige praktijk, maar ook voor de opleiding tot verpleegkundige op mbo- en hbo-niveau en voor vervolgopleidingen, zoals de opleiding tot verpleegkundig specialist ouder- en kindzorg of de specialistische opleiding tot kinder- en kraamverpleegkundige. Als naslagwerk is het boek bedoeld voor alle verpleegkundigen die in de praktijk met deze doelgroepen te maken hebben.

Wil je het boek lezen?Ouder-, kind- en jeugdzorg in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur S.M. Sparks. Lezen Ouder-, kind- en jeugdzorg Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN