Hebreeen

Hebreeen - D. Holwerda | Highergroundnb.org

...de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken ... Hebreeën 7 (NBV) - EO.nl/Bijbel ... ... Hebreeën 11:1-40—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen. 1 Om de Hebreeën te beter tot standvastigheid in het geloof te bewegen, beschrijft hij hun het geloof, met zijn eigenschappen en werkingen. 4 En brengt te dien einde voor de voorbeelden van het geloof der oudvaders des Ouden Testaments, en vooreerst van Abel. 5 En van He ... Hebreeën 13 - BasisBijbel ... . 4 En brengt te dien einde voor de voorbeelden van het geloof der oudvaders des Ouden Testaments, en vooreerst van Abel. 5 En van Henoch. 7 En van Noach. 8 Daarna van Abraham. 11 En van Sara. 13 Die met hun zaad de beloften van het land Kanaän wel hebben ... Gen. 6:13 Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. De betrouwbaarheid van God in het dagelijks leven. 6 mei 2012. We beginnen elke kerkdienst met de belijdenis: 'Onze hulp is in de naam van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft.' Hebreeën 4:1-16—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen. Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. V1 1 Daarom dan ook, daar wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij alle last en de zonde die [ons] licht omstrikt, afleggen en met volharding de wedloop lopen die vóór ons ligt,. In deze brief heb je al heel wat personen voor je aandacht gehad. In Hebreeën 1 zijn het de engelen, in Hebreeën 3 Mozes en Aäron.Ook Jozua en Levi zijn genoemd. De volwassen Mozes. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden;...

INFORMATIE

AUTEUR
D. Holwerda
DIMENSIE
8,90 MB
BESTANDSNAAM
Hebreeen.pdf

OMSCHRIJVING

Dit boek bevat een compleet nieuwe, geannoteerde vertaling van het bijbelboek Hebreeën. Hieraan toegevoegd zijn achttien studies over teksten uit Hebreeën, die merendeels een heel nieuwe exegese bieden. Vertaling, noten en studies samen bieden een integrale verklaring van een van de moeilijkste bijbelboeken uit het Nieuwe Testament.

Wil je het boek lezen?Hebreeen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur D. Holwerda. Lezen Hebreeen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN