Competentiegericht beoordelen in hoger beroepsonderwijs

Competentiegericht beoordelen in hoger beroepsonderwijs - Co Boot | Highergroundnb.org

.... op examinering' worden de volgende veranderingen ... Onderwijsontwikkelaar - Wikipedia ... . genoemd: In het middelbaar beroepsonderwijs voltrekken zich. belangrijke vernieuwingen die consequenties hebben voor Competentiegericht. beoordelen. in het mbo. Voorwoord. Onderwijsinstellingen in het mbo maken de omslag naar competentiegericht. onderwijs. Daarbij hoort een andere manier van beoordelen.. Zo eenvoudig als deze constatering klinkt, zo complex is de. praktijk. In 2005 heeft de MBO Raad, samen met d ... Catalogus ... . praktijk. In 2005 heeft de MBO Raad, samen met de AOC Raad, de nota 'Visie. op examinering' gepubliceerd.Aan CINOP, Cito en SLO is gevraagd Toetswijzer competentiegericht begeleiden en beoordelen in het Hoger Onderwijs 5 2.1 Competentiegerichte toetsing en traditionele toetsing Competentiegericht leren maakt duidelijk dat tegelijk met het denken over leren ook het denken over toetsen en beoordelen volledig "om" moet. De focus komt te liggen op een ontwikkelingsgerichte bena- Daar valt moeilijk beroepsonderwijs van te maken en het is niet vreemd dat docenten geen raad weten met competenties en competentiegericht onderwijs. Het is onbegrijpelijk dat het begrip competentie zo'n prominente rol speelt bij de onderwijsverandering in het mbo (en hbo). competentiegericht beroepsonderwijs kunnen scho- ... beoordelen. Wellicht heeft de brochure u aan het denken gezet over uw eigen werkwijze. ... de hoger opgeleiden ervoor om na het afstuderen een eigen bedrijf te beginnen. Op CAH Dronten ligt dat percentage aanmerkelijk hoger (30%). Competentiegerichte leeromgevingen in organisaties en hoger beroepsonderwijs Prof.dr. P.Robert-Jan Simons K.U. Nijmegen Samenvatting In deze bijdrage wordt ingegaan op de rol van competenties in organisaties en bedrijfsopleidingen en op de rol van competenties in en voor het beroepsonderwijs. Afgelopen vrijdag werd ik gewezen op de publicatie Cgo langs de meetlat: Op zoek naar de effecten van competentiegericht onderwijs in het mbo van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs. Deze uitgave is de 'publieksversie' van een veel uitvoeriger cgo-monitor, die sinds 2004 wordt uitgevoerd. Beoordelen in het kunstonderwijs is een lastige opgave. Voor docenten en voor studenten. ... dat het onderwijs competentiegericht moet zijn: per opleiding geven landelijke opleidingsprofielen ... Structuur in het hoger beroepsonderwijs die is bedoeld om Competentiegericht onderwijs is gemeengoed geworden in het beroepsonderwijs, maar de twijfel over de effectiviteit groeit. In de uitwerking zou het zich teveel richten op ontwikkelen van vaardig-heden en de opbouw van een degelijke kennisbasis verwaarlozen. De roep om terugkeer naar het traditionele onderwijs, waarin...

INFORMATIE

AUTEUR
Co Boot
DIMENSIE
3,87 MB
BESTANDSNAAM
Competentiegericht beoordelen in hoger beroepsonderwijs.pdf

OMSCHRIJVING

Competentiegericht evalueren in hoger beroepsonderwijs beschrijft het voortraject en de concrete invoering van een op competenties gestoeld evaluatiesysteem bij het Instituut Small Business van de Saxion Hogeschool Enschede. Met dit evaluatiesysteem, dat bekendstaat onder de naam Educational Development and Assessment System (EDAS), is getracht de discrepantie tussen traditionele toetsvormen en nieuwe onderwijsvormen te ondervangen.Eerst geven de auteurs een introductie op het achterliggende gedachtegoed van het gehanteerde competentiemodel, en identificeren zij de meest relevante competenties. Vervolgens gaan zij in op het portfolio en het development center als ontwikkelings- en begeleidingsinstrumenten. Ten slotte benoemen zij de succesfactoren die bij de ontwikkeling van een dergelijk evaluatiesysteem aandacht behoeven: de rol van het management en van de docenten, de flexibiliteit van de organisatie, en de overtuiging bij de student van het nut van de beschreven instrumenten. In het boek komen zowel ontwikkelaars als gebruikers van dit evaluatiesysteem aan het woord.Competentiegericht evalueren in hoger beroepsonderwijs kan als voorbeeld dienen voor opleidingen waar de zelfverantwoordelijkheid van de student en differentiaties in leerwegen hoog in het vaandel staan. Het boek is bedoeld voor beleidsmakers, onderwijscoördinatoren, docenten, opleidingsmanagers van hbo-instellingen, studenten en anderen die geïnteresseerd zijn in competentiegericht onderwijs.

Wil je het boek lezen?Competentiegericht beoordelen in hoger beroepsonderwijs in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Co Boot. Lezen Competentiegericht beoordelen in hoger beroepsonderwijs Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN