Dwangtoepassing na onvrijwillige psychiatrische opname

Dwangtoepassing na onvrijwillige psychiatrische opname - C.J. van de Klippe | Highergroundnb.org

...en ervaren kunnen ernstig ontregeld raken ... Dwangtoepassing na onvrijwillige psychiatrische opname ... ... . Wanneer het in de thuissituatie echt niet meer gaat en er sprake is van een crisissituatie, kan worden besloten tot een vrijwillige opname of gedwongen opname.. Als de keus voor een opname zelf wordt gemaakt dan noemen we dat een vrijwillige opname. Hoofdstuk 9 Dwangtoepassing na het besluit tot gedwongen opname 1 De wettelijke regeling van de interne rechtspositie en de specifieke verantwoordelijkheid van de psychiater — 120 2 Behandeling en algemene procedurele overwegingen — 123 3 Het toepassen van dwangbehandeling (artikel 38.5) — 126 Aldus H. van de Klippe, Dwang ... Dwangtoepassing na onvrijwillige psychiatrische opname ... ... .5) — 126 Aldus H. van de Klippe, Dwangtoepassing na onvrijwillige psychiatrische opname; een juridische beschouwing, Nijmegen: Ars Aequi libri 1997, p. 253-255, op basis van een analyse van de grondrechtelijke literatuur; zie terzake ook H.D.C. Roscam Abbing, "Zelfbeschikking en bescherming van de psychiatrische patiënt", TvGR2000, nr. 4, p. 197. Dwangtoepassing na onvrijwillige psychiatrische opname. (Dissertatie.) Nijmegen: Ars Aequi Libri. Klippe, H. van de (1997). Dwangtoepassing na onvrijwillige psychiatrische opname. (Dissertatie.) Nijmegen: Ars Aequi Libri. Over dit artikel Titel Dwangbehandeling bij ... Gedwongen opname in het psychiatrisch ziekenhuis 1. Inleiding. Niemand wil tegen z'n zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Dat kan in Nederland ook niet zomaar gebeuren. U kunt alleen gedwongen worden opgenomen als het echt niet anders kan, als er anders ongelukken kunnen gebeuren. Deze norm (LPGGz norm 19d) geeft aan dat de zorgaanbieder na de dwangtoepassing zo vaak als nodig evaluatiemomenten (en nazorg) aanbiedt. In het Toetsingskader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ, 2016) valt evaluatie onder hoofdthema 1 Preventie : " Elke separatie/afzondering is aantoonbaar geëvalueerd met de patiënt. 19 Hanneke van de Klippe, Dwangtoepassing na onvrijwillige psychiatrische opname. Een juridische beschouwing (diss. Amsterdam UvA), Nijmegen: Ars Aequi Libri 1997. 29 W.J.A.M. Dijkers, Doen en laten in de Bopz-machtigingsprocedure. Een onderzoek naar juridische posities (diss. Groningen), Den Haag: Vermande 2003. De praktijk van de onvrijwillige opname m.th. derksen, l. timmerman, d.l. stronks samenvatting In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de praktijk van onvrijwillige opname in een groot randstedelijk psychiatrisch ziekenhuis. De helft van de opnames was onvrijwillig, waarvan 89% met een inbewaringstelling ( ibs) en 11% De vrijwillig opgenomen psychiatrische patiënt heeft in beginsel dezelfde juridische positie als een patiënt in een gewoon ziekenhuis. Hoewel het onderscheid tussen vrijwillig en onvrijwillig opgenomen patiënten formeel-juridisch groot is, valt dit onderscheid in de praktijk nauwelijks waar te nemen. Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)Een samenvatting van de kernpunten. Inleiding. De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) regelt de onvrijwillige opneming van mensen met een geestesstoornis in psychiatrische ziekenhuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en psychogeriatrische verpleeghuizen. Dwangtoepassing na onvrijwillige psychiatrische opname een juridische beschouwing / Klippe, H. van de. - Nijmegen : Ars Aequi, 1997 : 343 p. Proefschrift Universiteit van Amsterdam ISBN 90-6916-273-3 Stichting Pandora, 2e Constantijn Huygensstraat 77, 1054 CS Amsterdam [email protected] / www.stichtingpandora.nl Voor psychiatrisch verplegenden relevante feiten uit de (lange) 20ste eeuw met betrekking tot het patiëntenrecht in de psychiatrie op een chronologische rij1: 1892 e.v.: krankzinnigenverplegenden moeten er bij hun eindexamen blijk van geven dat zij de wettelijke regels zoals die gelden inzake gedwongen opname kennen....

INFORMATIE

AUTEUR
C.J. van de Klippe
DIMENSIE
4,68 MB
BESTANDSNAAM
Dwangtoepassing na onvrijwillige psychiatrische opname.pdf

OMSCHRIJVING

Dit product is Goed

Wil je het boek lezen?Dwangtoepassing na onvrijwillige psychiatrische opname in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur C.J. van de Klippe. Lezen Dwangtoepassing na onvrijwillige psychiatrische opname Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN