Barometers Voor Lokaal Jeugdbeleid

Barometers Voor Lokaal Jeugdbeleid - J. Prakken | Highergroundnb.org

... voor kinderen en jongeren. 2019 is hét planningsjaar voor lokale besturen ... Pijlers voor nieuw jeugdbeleid | Publicaties | NJi ... . Ze schrijven hun strategisch meerjarenplan voor de periode 2020-2025.Om goed lokaal beleid voor kinderen, jongeren en hun organisaties te realiseren is participatie en inspraak van deze doelgroep van cruciaal belang.Daarnaast is er nood aan de nodige middelen en ondersteuning om goed jeugdbeleid waar te maken. Voor het versterken van het normale leven met aandacht voor preventie kunt u als gemeente meer dan ooit bijdragen aan de kwaliteit van basisvoorzieningen en een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarom is het van belang uw preventief jeugdbeleid goed in te richten. Hi ... BAROMETERS VOOR LOKAAL JEUGDBELEID DR 2: jongeren en ... ... . Daarom is het van belang uw preventief jeugdbeleid goed in te richten. Hiermee krijgen zij de verantwoordelijkheid voor het brede jeugdbeleid. Dat vraagt niet per se om heel omvangrijke programma's, ook kleine initiatieven kunnen een groot effect sorteren. Dit boekje biedt inspiratie en ideeën voor een posi-tieve invalshoek bij de vormgeving van lokaal jeugdbeleid. Waarom positief jeugdbeleid? "Jeugdbeleid is per definitie breed. Voor wie daar vanuit gaat, ... benadert kindvriendelijkheid als een proces én een barometer voor goed lokaal beleid. Dat zijn vier essentiële uitgangspunten voor je kan spreken over kindvriendelijk beleid. Algemeen. Het Vlaams Parlement nam op 21 december 2017 het ontwerp van 'decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen' aan.Met het decreet wordt vanaf 2020 jeugdwerk ondersteund dat niet gericht is op de hele Vlaamse Gemeenschap, maar wel inspeelt op prioriteiten van de Vlaamse overheid. Website Cultuur van de Vlaamse overheid. Sinds 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals cultuur, jeugd, welzijn en sport.. Om een duurzame overdracht te bereiken, wordt 2018-2019 een overgangsperiode waarin verschillende maatregelen voor jeugd het waardevolle regionale jeugdwerkveld ondersteunen. Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid D e f e n c e f o r C h i l dr e n I n t e r n a t i o n a l www.defenceforchildren.nl Kinderen in Tel. Kinderen in Tel Databoek 2006 Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid Verwey-Jonker Instituut Redactie: Majone Steketee Jodi Mak Met medewerking van: Bas Tierolf Meta Flikweert Januari 2006. Barometers voor lokaal jeugdbeleid: jongeren en ouders als participerende burgers . Authors: Prakken, Joanka--- Ligtermoet, Ingrid ISBN: 9059570235 9789059570238 Year: 2003 Publisher: Amsterdam NIZW Abstract | Keywords ... Lokaal Jeugdbeleid . Het gemeentebestuur is de overheid die het dichts bij jongeren en hun verenigingen staat. De kennis en rol van Jeugdwerk en jongeren zelf op het vlak van Lokaal Jeugdbeleid is dan ook cruciaal om te komen tot goed lokaal beleid voor kinderen en jongeren. Alles wat je moet weten of je kan ... Zonder enig kwaliteitskader voor goed lokaal jeugdbeleid kunnen _____ 3 Meer info in het boek 1993 -2013 Een terugblik op 20 jaar lokaal jeugdbeleid. Advies 1901: Vlaanderen, laat lokaal jeugdbeleid niet los • 9 januari 2019 • pagina 4 > 10 gemeenten dus ......

INFORMATIE

AUTEUR
J. Prakken
DIMENSIE
7,68 MB
BESTANDSNAAM
Barometers Voor Lokaal Jeugdbeleid.pdf

OMSCHRIJVING

Beleidsmakers en professionals vertellen over participatietrajecten met kinderen, jongeren en hun opvoeders. Met voorbeelden uit de praktijk laten zij zien welke aanpak zij gevolgd hebben, wat succesfactoren zijn en waar knelpunten liggen. Ook jongeren en ouders komen aan het woord over hun ervaringen als participerende burger. De verhalen laten zien dat vraaggericht werken gemeenten en instellingen ongekende mogelijkheden biedt. Dit boek nodigt de lezer uit om met participatie aan de slag te gaan. Beleidsmakers bij gemeenten en managers in zorg en welzijn die kinderen, jongeren en ouders willen betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van het lokale jeugdbeleid, kunnen zich laten inspireren door de voorbeelden in dit boek en kunnen hun eigen ideeën over participatie aanscherpen. Deze publicatie leent zich ook uitstekend voor opleidingen.

Wil je het boek lezen?Barometers Voor Lokaal Jeugdbeleid in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J. Prakken. Lezen Barometers Voor Lokaal Jeugdbeleid Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN