Kinderen en gedragsproblemen

Kinderen en gedragsproblemen - Martine F. Delfos | Highergroundnb.org

...inderen en gedragsproblemen Aanleg, rijping of omgeving? Deel 3 van de quadrilogie Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie van kinderen en jongeren Een biopsychologisch model waarin aanleg, omgeving en rijping worden uiteengerafeld in hun bijdrage aan het ontstaan en in stand houden van bepaald gedrag ... Informatie voor Ouders - Richtlijnen jeugdhulp en ... ... . Dit boek is in feite geheel in de geest waar de vijfde versie … 3. Kinderen en ... Dit forum met informatie over gedragsproblemen en -stoornissen bij kinderen en jongeren wordt goed gelezen door ouders, verzorgers, hulpverleners en specialisten. Laat een reactie achter onder het relevante artikel om met anderen van gedachten te wisselen. Schakel voor (medische) adviezen altijd professionele hulp in. Kinderen en gedragsproblemen staan volop in de belangstelling. De reden? Omdat tijdig signaleren van zeg maar moeilijk, lastig en ongepast gedrag ne ... Definitie - Gedragsproblemen | NJi ... . Laat een reactie achter onder het relevante artikel om met anderen van gedachten te wisselen. Schakel voor (medische) adviezen altijd professionele hulp in. Kinderen en gedragsproblemen staan volop in de belangstelling. De reden? Omdat tijdig signaleren van zeg maar moeilijk, lastig en ongepast gedrag negatieve gevolgen kan voorkomen. Van slechte schoolprestaties, uitsluiting door klasgenoten tot zelfs crimineel gedrag. Maar, wat is nu precies probleemgedrag? Hoe herken je dat gedrag als ouder en wat kun je doen om problematische gedragingen of ... Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Kinderen die gedrags- en ontwikkelingsstoornissen hebben, hebben het vaak moeilijk op school. Hun leerkrachten ook. Wat kun je doen om deze kinderen, die bijvoorbeeld ADHD, ADD, ASS of ODD hebben, te ondersteunen in de klas. Wat kun je misschien beter niet doen. Gedragsproblemen kunnen verschillend van aard zijn. Veel kinderen vertonen probleemgedrag als zij boos of gefrustreerd zijn. Bij sommige kinderen komen juist kenmerken voor van ongevoeligheid en emotieloosheid. Ze lijken weinig bezorgd over de gevoelens van anderen. Als ze iets fout hebben gedaan, laten ze weinig spijt of schuldgevoel zien. In Kinderen en gedragsproblemen presenteert Martine Delfos een biopsychologisch model van gedrag. Gedragsstoornissen als angst, agressie, depressie en ADHD worden uitvoerig door haar belicht. Op inzichtelijke wijze gaat zij in op de vraag of gedrag vanuit aanleg wordt gestuurd, door rijping van het centrale zenuwstelsel wordt bepaald of door omgevingsfactoren. Kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben vaker emotionele problemen en gedragsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder een LVB. De aanbevelingen in deze richtlijn voor jeugdprofessionals dragen bij aan goede aansluiting van een gedragsveranderende interventie op de specifieke kenmerken van jeugd met een lichte verstandelijke beperking. Kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen hebben meer kans op allerlei problemen op het gebied van school, o...

INFORMATIE

AUTEUR
Martine F. Delfos
DIMENSIE
3,25 MB
BESTANDSNAAM
Kinderen en gedragsproblemen.pdf

OMSCHRIJVING

In dit boek gaat Martine Delfos in op verklaringen voor verschillende vormen van gedragsmoeilijkheden (agressiestoornissen, angststoornissen en ADHD). Zij geeft inzicht in de praktische gevolgen die deze verklaringen hebben voor de diagnostiek en de hulpverlening aan kinderen en hun ouders. Zij wil vooral duidelijkheid bieden op dit soms bijzonder complexe terreinen en daarom gaat zij uitgebreid in op de verschillen tussen stoornissen en belemmeringen, die verschillende consequenties hebben voor de behandeling en de prognoses van gedragsproblemen. Om het inzicht in deze problematiek te vergroten introduceert zij een verfijnder begrippenapparaat dan to nu toe in de hulpverlening gebruikelijk was. Daarbij wordt recht gedaan aan de verschillende factoren die ten grondslag liggen aan gedragsmoeilijkheden: aanleg, omgeving en rijping van het centraal zenuwstelsel. Ook wijdt zij een hoofstuk aan de verschillen tussen mannen en vrouwen (hersenstructuur, hormonen als testosteron) waarin zij pl

Wil je het boek lezen?Kinderen en gedragsproblemen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Martine F. Delfos. Lezen Kinderen en gedragsproblemen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN