Rechten bouw

Rechten bouw - Remmits | Highergroundnb.org

...komst werk verricht voor eenRead More Bouw ik AOW op als ik in het buitenland ga wonen of werken? Wanneer u in het buitenland gaat wonen, bouwt u vaak geen AOW op ... Nieuws Bouw & Infra - FNV ... . U bent dan namelijk niet meer verplicht verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW). De onderhandelingen voor een nieuwe cao Bouw & Infra zijn gestart op 12 februari. We hebben onze voorstellen aan de werkgevers overhandigd en een eerste toelichting gegeven. Het worden zeer belangrijke onderhandelingen. De hoofdpunten nemen we hier door, de volledige voorstellen zijn via de link hieronder terug te vinden. Het retent ... Cao-voorstellen cao Bouw & Infra 2020 - FNV ... . Het worden zeer belangrijke onderhandelingen. De hoofdpunten nemen we hier door, de volledige voorstellen zijn via de link hieronder terug te vinden. Het retentierecht is het recht van een schuldeiser om een goed dat hij onder zich heeft niet af te geven aan de schuldenaar zolang zijn prestatie of inspanning niet is betaald.. Een voorbeeld is de garage die de auto niet hoeft af te geven als de reparatie niet wordt betaald. Het is een uitwerking van het algemene opschortingsrecht.Het retentierecht komt voor in de meeste rechtsstelsels, de ... Het recht van erfpacht wordt op dezelfde wijze overgedragen als het eigendom van een onroerende zaak. De erfpacht geeft de erfpachter de bevoegdheid de onroerende zaak te houden en te gebruiken. In de akte van vestiging van erfpacht kan aan de erfpachter de verplichting worden opgelegd aan de eigenaar om op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom, de canon te betalen. Ontslag. Hulp bij uw ontslagsituatie door Ontslaghulp.com: partner van Recht.nl Of je het al een tijdje zag aankomen of juist helemaal niet: een ontslagsituatie gaat je meestal niet in de koude kleren zitten. Bouw ik tijdens mijn ziekte vakantiedagen op? Ja, zieke werknemers hebben recht op evenveel vakantiedagen als niet-zieke werknemers. Daar staat tegenover dat een zieke werknemer die op vakantie gaat wel vakantieverlof moet opnemen. Werknemers hebben volgens de cao Bouw & Infra 2018-2019 recht op verschillende toeslagen en vergoedingen. Toeslagen zijn gerelateerd aan het loon en/of arbeidsduur. Hierbij kan je denken aan overwerktoeslag, toeslag bijzondere uren, toeslag bereikbaarheidsdiensten etc. Vergoedingen worden gegeven voor kosten die een werknemer maakt voor het uitoefenen van zijn beroep, zoals reiskosten ... Verborgen gebreken bij koop. Wie een bestaand huis koopt, koopt de woning in de staat waarin die zich op dat moment bevindt. Dat wil zeggen: inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Nieuws Bouw & Infra Nieuws Bouw & Infra. 17-06-2020 Wat doet het FNV UTA Project? 10-06-2020 Cao Bouw & Infra onderhandelingen gaan weer verder. 02-06-2...

INFORMATIE

AUTEUR
Remmits
DIMENSIE
12,98 MB
BESTANDSNAAM
Rechten bouw.pdf

OMSCHRIJVING

Rechten en wetten in de bouwgeeft inzicht in de wet- en regelgeving die van belang is voor (toekomstige) beroepsbeoefenaren in de bouwwereld. Beknopt, overzichtelijk en uiterst leesbaar brengen de auteurs de hoofdzaken van deze wetten en regels naar voren.Het boek verduidelijkt wetgeving aan de hand van schema´s. Essentiële informatie over zaken als het nieuwe Arbo-besluit, asbestverwijdering en bouw- en sloopafval wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden. Ieder hoofdstuk besluit met vragen en praktijkgerichte opgaven.Rechten en wetten in de bouw is bestemd voor studenten Bouwkunde en Civiele Techniek in het hbo/mbo. Het boek is tevens geschikt voor mensen die een kaderopleiding of een ondernemersopleiding voor het bouwbedrijf volgen.

Wil je het boek lezen?Rechten bouw in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Remmits. Lezen Rechten bouw Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN