In den beginne was de vrouw

In den beginne was de vrouw - nvt | Highergroundnb.org

...te Wereldoorlog in Polen spelen echter een grote rol ... In den beginne was de vrouw: psychoanalytische en ... ... . Ook de grote antieke culturen als Grieken en Romeinen hadden bijzonder weinig op met vrouwen. Erger nog, ze werden verwezen naar de uitkant van de maatschappij, verbannen naar de vier muren van het huis. De maatschappij was uitsluitend een mannenzaak. Maar zo was het niet in den beginne . . . De maatschappij was uitsluitend een mannenzaak. Maar zo was het niet in den beginne . . . Als we diep in de tijd afdalen dan zien we hie ... In den beginne was de vrouw - geneeskundeboek.nl ... . . . Als we diep in de tijd afdalen dan zien we hier en daar vrouwen en godinnen met macht en invloed verschijnen. De auteur brengt met dit boek een apologie ter eerherstel van het vrouwelijke, eeuwenlang weggedrukt door het mannelijke! Compra In den beginne was de vrouw: psychoanalytische en neurobiologische inzichten ten aanzien van de vrouwelijke identiteit. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei In den beginne schiep ... de vrouw van Luc Goossens (boek, paperback, ISBN 9789077135211). Misschien kan de titel van dit boek alsblasfemisch overkomen als we stellen dateen vrouw of het vrouwelijke aan... In den beginnen schiep ... de vrouw | ISBN 9789077135211 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. In de 21e eeuw zou men dan ook verwachten dat analfabetisme uitgestorven zou zijn, maar dat is echter nog steeds niet het geval. Tegenwoordig weet men het alleen heel erg goed te verbergen. Bovendien is de maatschappij sinds het snelle 'text messaging', ook niet meer onder de indruk van een paar vreemde woordspelingen, dus ziezo! 27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.. 28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! Genesis 1:1 (hoofdstuk 1, vers 1 van het boek Genesis) is het eerste Bijbelvers van de Hebreeuwse Bijbel.Het is het openingsvers van het scheppingsverhaal van de joodse en later ook de christelijke gemeenschappen. In dit vers wordt gesteld dat God de hemel en de aarde, de Bijbelse benaming voor het gehele universum, heeft geschapen. Misschien kan de titel van dit boek als blasfemisch overkomen als we stellen dat een vrouw of het vrouwelijke aan de oorsprong van alle leven op aarde stond. Is dat een ongezonde stelling uit een warrig hoofd, of zit er toch waarheid achter die sfinxachtige uitspraak? In alle geval leert de officiële geschiedenis het ons anders. Abt Odo van Cluny (ca. 878 - 942) waarschuwde: Een vrouw ......

INFORMATIE

AUTEUR
nvt
DIMENSIE
11,54 MB
BESTANDSNAAM
In den beginne was de vrouw.pdf

OMSCHRIJVING

Psychoanalyse en vrouwen vormden jarenlang een heikel duo. Hoewel Freud verzuchtte dat het wezen van de vrouw voor hem een duister continent was, vormde zijn theorie over de vrouwelijke ontwikkeling voor velen lange tijd de standaard. Tijdens de tweede feministische golf kreeg de psychoanalyse - terecht - veel kritiek en moesten analytici zich herbezinnen op hun visie op vrouwen; een specifiek vrouwelijke ontwikkelingslijn werd node gemist.In dit boek - geschreven door een moderne generatie vrouwelijke psychoanalytici - komen diverse aspecten van de vrouwelijke ontwikkeling en identiteit aan de orde. Vanuit verschillend perspectief wordt onderzocht hoe een jonge vrouw de beleving van haar lichaam, de gebondenheid aan haar moeder, het zelf moeder worden, werk en partnerschap weet te integreren in een meer of minder stevige identiteit. Vragen die daarbij aan bod komen zijn onder meer: Hoe staat het met het vermeende masochisme van de vrouw? Als identiteitssynthese en zelfwaardering centraal staan, wat betekent dit dan voor de dynamiek van schaamte? En welke implicaties heeft kennis uit andere wetenschapsgebieden, zoals de neurowetenschappen, voor de houdbaarheid van de theorie? Worden vrouwen en mannen geboren of gemaakt?'In den beginne was de vrouw' is de weerslag van een bijeenkomst over de vrouwe lijke identiteits-ontwikkeling die in september 2005 werd gehouden. Directe aanleiding daarvoor vormde het feit dat Karin Mispelblom Beyer-Broeshart in die periode veertig jaar actief was in de Nederlandse Vereniging van Psychoanalyse.

Wil je het boek lezen?In den beginne was de vrouw in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur nvt. Lezen In den beginne was de vrouw Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN