Paradoxaal leiderschap

Paradoxaal leiderschap - R. Nauta | Highergroundnb.org

...al leiderschap van Ivo Brughmans, 9789058754479 voor € 28,50 bij Businezz ... Managementboek.nl: de beste boekensite - en meer - voor ... ... . Geen verzendkosten vanaf € 20,-. Ivo Brughmans geeft voordrachten, inspiratiesessies en -workshops over Paradoxaal leiderschap en de toepassingen ervan. Dat toepassingsveld is zeer breed en raakt alle maatschappelijke en bedrijfsmatige sectoren. Eerdere inspiratiesessies gingen bijvoorbeeld over uiteenlopende zaken als: Paradoxen in leiderschap; Paradoxen bij politieke bestuurders Paradoxaal leiderschap. Klant: Ivo Brughmans Jaar: 2016 Duur: 15 min. Deze drie films zijn gemaak ... Paradoxaal leiderschap | Brughmans | 9789058754479 | Businezz ... . Klant: Ivo Brughmans Jaar: 2016 Duur: 15 min. Deze drie films zijn gemaakt naar aanleiding van het boek: Paradoxaal leiderschap van Ivo Brughmans, september 2016, Filosoof en management consultant Ivo Brughmans licht de principes en methoden van paradoxaal leiderschap toe. Paradoxaal leiderschap gaat er van uit dat je altijd beide tegenpolen nodig hebt om tot een duurzaam resultaat te komen. Het is daarbij de uitdaging om creatieve manieren vinden om water en vuur met elkaar te verbinden en zo de kracht van beide maximaal in te zetten. Paradoxaal leiderschap gaat specifiek over de toepassing van 'en-en'-denken op organisatie- en management- en businessvraagstukken en biedt een radicaal andere kijk op thema's als strategiebepaling, organisatie-inrichting, sturing, verandering, innovatie, cultuur & identiteit, diversiteit, leiderschap en professioneel meesterschap. Paradoxaal leiderschap is geen pleidooi voor polderen of flauwe compromissen. Het gaat er juist om het spanningsveld tussen tegenpolen scherp te maken, zodat ze enerzijds elkaar niet tegenwerken of neutraliseren maar anderzijds ook geen kortsluiting of polarisatie veroorzaken. Paradoxaal leiderschap gaat juist over het benutten van de kracht van tegenpolen. Keuzes maken die recht doen aan beide kanten van de medaille. Het effectief en inclusief kunnen omgaan met tegenstrijdigheden, spanningsvelden en dilemma's is een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Paradoxaal leiderschap en mindset. Het moderne leiderschap heeft dus te dealen met deze paradoxen, het hoort erbij. Het omgaan met die dualiteit vraagt om zorgvuldigheid, dialoog en een onderzoekende geest. Het is de combinatie vinden tussen zakelijkheid en duidelijkheid enerzijds en de menselijke maat anderzijds. Paradoxaal leiderschap is kleurrijk denken. Paradoxaal denken heeft te maken met 'het kunnen overzien van de paradoxale uitdagingen'. Paradoxaal denken heeft te maken met balans zoeken tussen draagkracht en draaglast. Paradoxaal denken is evenwicht zoeken tussen controle behouden en risico's nemen. Paradoxaal leiderschap gaat over het benu...

INFORMATIE

AUTEUR
R. Nauta
DIMENSIE
11,46 MB
BESTANDSNAAM
Paradoxaal leiderschap.pdf

OMSCHRIJVING

Elke predikant, elke pastor probeert in deze tijd een eigen vorm te vinden voor een relevant en effectief pastoraat. De rol van de pastor is altijd marginaal: hij of zij functioneert in de marge, aan de grens. Zijn werk is echter van centrale beteke-nis in het overbruggen van de grens tussen kerk en cultuur, tussen enkeling en gemeenschap, tussen mens en medemens.Hoe kan de pastor in dit alles durven veranderen en toch zichzelf niet verliezen? Hoe onderscheidt hij zich van andere professionals, van andere hulpverleners, van andere theologen? Hoe oprecht moet hij of zij zijn in het vervullen van de rol van religieuze leider? Vraagt het ambt soms niet om doen alsof, om spel en tegenspel, om de juiste balans tussen spreken f zwijgen? Welke bijdrage levert de pastor aan het voort-bestaan van de gemeenschap waaraan hij leiding geeft? Die bijdrage bestaat vooral uit ruzie maken, het durven aangaan van conflicten die noodzakelijk zijn voor de voortdurende aanpassing aan veranderende omstandigheden en nieuwe communiteiten. Dat maakt de pastor ook kwetsbaar; hij is afhankelijk van degenen die kunnen en willen volgen. Hoe kan zijn weerbaarheid tegen teleurstelling vergroot worden?Rein Nauta, hoogleraar godsdienst- en pastoraalpsychologie, ontwikkelt in Paradoxaal leiderschap een eigen en ge ende psychologie van de pastor. Het resultaat biedt prikkelende, inspirerende lectuur voor zowel aankomende en beginnende als ervaren pastores.

Wil je het boek lezen?Paradoxaal leiderschap in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur R. Nauta. Lezen Paradoxaal leiderschap Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN