Herbergzaamheid

Herbergzaamheid - Ton van der Schans | Highergroundnb.org

...der het te weten, engelen geherbergd. 3 Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart; aan hen, die mishandeld worden, als (mensen), die ook zelf een lichaam hebt ... Steunpunt Bijbelstudie Herbergzaamheid - Steunpunt ... ... . Homepage - Rooms-Katholieke Kerk Nederland Herbergzaamheid door vullen van de laatste gaten en een veelvormig stadsbeeld 74 5.2. Herbergzaamheid door ruimtelijk ontwerpen aan de binnenstad 75 5.3. Herbergzaamheid als antwoord op de kritiek eind jaren zestig 76 5.4. Herbergzaamheid vanuit een ander pespectief 77 6. Bronnenlijst 79 6.1. Kerkasiel, om de herbergzaamheid niet te vergeten. Een paar zeearmen hoger spannen mensen zich in o ... Digibron.nl, Herbergzaamheid ... .4. Herbergzaamheid vanuit een ander pespectief 77 6. Bronnenlijst 79 6.1. Kerkasiel, om de herbergzaamheid niet te vergeten. Een paar zeearmen hoger spannen mensen zich in om het Kerkasiel voor de fam. Tamrazyan gaande houden. In de Bethelkapel in Den Haag wordt een doorlopende viering / kerkdienst gehouden. Een keten van zang en gebed door de tijd om, zo schreef mijn collega Julia van Rijn van […] Herbergzaamheid 1.Wat zegt de Schrift aangaande herbergzaamheid? 1Petrus 4:9 en Romeinen 12:10-13 9 Wees gastvrij jegens elkander, zonder morren. 10 Wees in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, 11 in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here. 12 Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, 13 bijdragend in de noden der ... Hebreeën 13:2-9 Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenkt der gevangenen, alsof gij mede gevangen waart; en dergenen, die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelven in het lichaam kwalijk gehandeld waart. Read verse in Statenvertaling (Dutch) Herbergzaamheid. In Locks visie op vluchtelingen staat herbergzaamheid centraal. „De Bijbel verbindt hieraan geen voorwaarden. Ik lees nergens dat herbergzaamheid pas aan de orde is als we weten ......

INFORMATIE

AUTEUR
Ton van der Schans
DIMENSIE
3,53 MB
BESTANDSNAAM
Herbergzaamheid.pdf

OMSCHRIJVING

HerbergzaamheidPleegzorg en opvang van vreemdelingen in bijbels perspectiefNederland is vanouds een toevluchtsoord voor vreemdelingen en ontheemden. Het aantal allochtonen in onze samenleving neemt nog steeds toe. Hoe moet onze houding ten opzichte van deze vreemdelingen zijn? Deze vraag wordt nijpender wanneer ze ontheemd zijn en in moeilijke omstandigheden verkeren. Wat betekent dan de christelijke barmhartigheid? Deze vragen zijn niet nieuw. Al in de tijd van de bijbel woonden er vreemdelingen onder het joodse volk. In die tijd was herbergzaamheid erg belangrijk. Maar hoe krijgt herbergzaamheid in deze tijd gestalte? In dit boek worden eerst enkele lijnen getrokken vanuit de bijbel en de geschiedenis. Vervolgens wordt bezien wat dit betekent voor ons dagelijks leven. Hoe herbergzaam zijn wij? Staat ons huis open? Een moeder van acht (pleeg) kinderen schrijft over haar ervaringen. Wat betekent het je huis en gezin open te stellen voor anderen? Vervolgens wordt nagedacht over onze houding ten opzichte van asielzoekers. Kortom: in dit boekje worden vragen rond herbergzaamheid en de vreemdeling op een praktisch en pastorale wijze besproken.

Wil je het boek lezen?Herbergzaamheid in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Ton van der Schans. Lezen Herbergzaamheid Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN