Eenheid in verscheidenheid?

Eenheid in verscheidenheid? - T.A. Oudenaarden | Highergroundnb.org

... in favour of unity in diversity and of a strong, decisive, Community-oriented Europe ... Nationalisme, eenheid in verscheidenheid en solidariteit ... ... . Deze grondwet is gewoon anders en als Hongaar zou ik dankbaar zijn als u dat zou kunnen respecteren in de geest van eenheid in verscheidenheid . Vertalingen van 'eenheid in verscheidenheid' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. Home Artikelen Eenheid in verscheidenheid. Gepubliceerd op: 21.04.2020. Eenheid in verscheidenheid Expertise 6 min. leestijd Auteur Redactie Financ ... Eenheid in verscheidenheid. | Solaas.jouwweb.nl ... .04.2020. Eenheid in verscheidenheid Expertise 6 min. leestijd Auteur Redactie Financial Focus. Waarom vergelijkend kerkrecht een serieuze oriëntatie waard is. Wie is er bevoegd om namens een kerk of geloofsgemeenschap te handelen? Eenheid in verscheidenheid 0. Door Rob van Houwelingen op 29 april 2017 Opinie, Thema-artikelen, Vrouw in het ambt. In vrijwel iedere brief van Paulus wordt de gemeente aan wie hij schrijft opgeroepen de eenheid te bewaren en elkaar te verdragen. In het rapport Eenheid in Verscheidenheid worden de contouren geschetst hoe 'probleem en oplossing' van de culturele evolutie (cultuuroverdracht) met elkaar samenhangen. De oplossing van het ééndimensionale marktdenken 'u vraagt, wij draaien' heeft een psychologische (Deel IV), een sociologische ... De onthulling op afstand van de drie kunstwerken "Eenheid in Verscheidenheid" binnen onze gemeente werd gedaan door Noël Lebens, de kunstenares en de architect van de kunstwerken.Met de plaatsing van drie kunstwerken wordt de uitstraling van de belangrijkste invalswegen van Sittard-Geleen verbeterd.Wethouder voor cultuur Noël Lebens: "De kunstwerken zijn niet alleen kunst. Eenheid in Verscheidenheid is iets anders dan Harmonie in Verscheidenheid. Eenheid betekent "Je vecht niet met elkaar" en Harmonie betekent "Je werkt samen om gezamenlijk iets beters tot stand te brengen". China heeft 56 officieel erkende etnische groepen met hun eigen talen. Eenheid in Verscheidenheid is passief. Lees ook: De Nederlanden - Eenheid in verscheidenheid Geschiedenis van de Nederlanden U it wat voorafging mag blijken dat er heel wat parallellen aan te wijzen zijn in de historische ontwikkeling van de Nederlandse gewesten, maar dit betekent niet dat er sprake was van eenvormigheid. Eenheid in verscheidenheid, het thema van deze middag, is slechts te verstaan vanuit deze echte cultuur van ontmoeting. De Orde van de Trappisten, officieel genoemd de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie, werd in 1098 in het Franse plaatsje Cîteaux gesticht. Pluriformiteit kenmerkt het artistieke werk van de Rijnsburgse kunstenaar Joop van Egmond (pseudoniem: MOND). Toch kent diens kunstzinnige loopbaan een duidelijke rode draad, namelijk het continu zoeken naar schoonheid in steeds nieuwe kunstvormen. Die eenheid in verscheidenheid staat centraal tijdens de overzichts- en verkooptentoonstelling in het Katwijks Museum. Verscheidenheid in eenheid. Wat Nederland van Suriname kan leren . Beeld door: Pixabay. Suriname is een schoolvoorbeeld van een geslaagde multireligieuze, multi-etnische en multiculturele samenleving, zo stellen Ralf Bodeli...

INFORMATIE

AUTEUR
T.A. Oudenaarden
DIMENSIE
3,81 MB
BESTANDSNAAM
Eenheid in verscheidenheid?.pdf

OMSCHRIJVING

De juridische betekenis van de doelstelling van behoud van biologische diversiteit in het Biodiversiteitsverdrag. Dit boek is het resultaat van een project dat deel uitmaakte van een mede door NWO gefinancierd PIONIER-programma, getiteld ¿The Importance of Ideals in Law, Morality and Politics¿, 1996 en 2002 ( Universiteit van Tilburg). Doelstelling van dit interdisciplinaire programma was het voor het voetlicht brengen van de rol die idealen, naast onder meer regels en beginselen, kunnen spelen in theorievorming omtrent recht, moraal en politiek. Met betrekking tot het behoud van biodiversiteit, dat volgens de binnen het programma gehanteerde omschrijving als ideaal kan worden aangemerkt, werd vooral de vraag interessant gevonden op welke manier een ideaal met een relatief zo korte geschiedenis een rol kan spelen in een vakgebied dat zo zeer in ontwikkeling is als het (internationale) milieu- en natuurbeschermingsrecht. Die vraag heeft dan ook aan de basis gelegen van het nu voorliggende boek. De uiteindelijke uitwerking heeft vooral de vorm gekregen van een zoektocht naar de betekenis die de, zo aansprekende maar zo weinig concrete, doelstelling van biodiversiteitsbehoud kan hebben voor het geldend recht op het gebied van de natuurbescherming. Een stimulans daarbij vormde de constatering dat beschouwingen en commentaren op het Biodiversiteitsverdrag, het belangrijkste document waarin het behoud van biodiversiteit als doelstelling is vastgelegd, over het algemeen ofwel ervan uitgaan dat het verdrag hét logische sluitstuk vormt van de ontwikkeling van het natuurbeschermingsrecht en daarmee een soort allesomvattend kader vormt, ofwel het als betekenisloos terzijde leggen onder verwijzing naar het vage en voorwaardelijke karakter van de bepalingen die erin zijn opgenomen. Een minder oppervlakkige en serieuzere analyse van het verdrag en de daaraan ten grondslag liggende doelstelling van biodiversiteitsbehoud, en van de manier waarop beide kunnen doorwerken in het internationale en nationale recht, ontbrak. Dit boek is een poging om althans deels in dat gemis te voorzien. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van het meer rechtstheoretische werk van andere leden van de onderzoeksgroep, in het bijzonder met betrekking tot de rol die beginselen in dit opzicht kunnen spelen.

Wil je het boek lezen?Eenheid in verscheidenheid? in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur T.A. Oudenaarden. Lezen Eenheid in verscheidenheid? Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN