Provincies van binnen en van buiten

Provincies van binnen en van buiten - Arno Seinstra | Highergroundnb.org

...acht al een Programma Klimaatadapatie naar buiten en legt dit voor aan Provinciale Staten ... Van Binnen & Buiten Houten - Oozo.nl ... . In onze serie over Nintendo's nieuwe 3DS bekijken we vandaag de buitenkant van het apparaat. Hoe ziet de 3DS eruit? Waar zitten alle knoppen en zitten die Gemeenten binnen de provincie Noord-Holland (buiten de Vervoerregio Amsterdam) Activiteiten: De provincie geeft subsidie voor het uitvoeren van een plan van aanpak voor activiteiten die ertoe leiden dat fietsers van 60 jaar en ouder veilig blijven deelnemen aan het verkeer Berekening subsidie: 100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € ... Veel provincies en regio's hebben een systeem van woonprogrammering om tekorten en ov ... Provincies van binnen en van buiten: Amazon.co.uk ... ... ... Veel provincies en regio's hebben een systeem van woonprogrammering om tekorten en overschotten aan woningen te voorkomen. Het goed uiteenzetten van deze bovenlokale systematiek, kan helpen bij de onderbouwing waarom de gemeente enkel de mogelijkheden binnen de eigen gemeentegrenzen onderzoekt. Emmer IC verpleegkundige Dennis vlogt over de komst van coronapatiënten van buiten de provincie (en daar komt heel wat bij kijken) Video 'Het is allemaal te behappen op de intensive care in ... De provincie heeft veel bevoegdheden, maar kan uiteraard niet alles alleen. Binnen en buiten de grenzen van de regio Utrecht wordt daarom de samenwerking opgezocht. Per project of onderwerp zoekt de provincie Utrecht samenwerking met wisselende partners. De ene keer is dat het Rijk, een andere keer de provincie of een gemeente. Bekijk het profiel van Nico van de Louw op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Nico heeft een opleiding vermeld op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Nico en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien. Onze producten. Tegels voor binnen; Tegels en producten voor buiten; Tegels voor openbare ruimtes; Materialen; Trendy tegels; Onze fabrieken Niets beters dan een bezoek aan een van onze showrooms om u te inspireren en het beste advies en raad te krijgen bij het uitzoeken van uw toekomstige tegels. Ondertussen kunt u alvast beginnen dromen door te surfen op de websites van de verschillende ......

INFORMATIE

AUTEUR
Arno Seinstra
DIMENSIE
9,21 MB
BESTANDSNAAM
Provincies van binnen en van buiten.pdf

OMSCHRIJVING

Provincies van binnen en van buiten biedt een overzicht van de historie, de actualiteit en de toekomst van deze soms weinig gekende, maar zo belangrijke bestuurslaag. Het boek beziet de huidige positie van de provincies vanuit een historisch perspectief en vult dit aan met ervaringen van vandaag. Ook wordt een doorkijk gegeven naar 2020 en wordt gereageerd op actuele discussies over het functioneren en de schaal van provincies.De auteurs doen aanbevelingen voor een toekomst met krachtige provincies, door:- versterking van regionale kracht door adequate interprovinciale en binnenprovinciale samenwerking;- beëindiging van de bestuurlijke drukte;- investering in interne verbeteringen binnen provincies.Herman Sietsma heeft een veertigjarige ervaring in het openbaar bestuur, waarvan meest recent tien jaar als provinciesecretaris van Utrecht.Arno Seinstra is bestuurskundige en deed als organisatieadviseur de afgelopen tien jaar meer dan tweehonderd opdrachten voor en bij provincies. Hij is mede-oprichter en eigenaar van het adviesbureau SeinstravandeLaar.Inhoud 1 Korte schets van de geschiedenis van de provincies - Herman Sietsma1.1 Provincies: hun ontstaansgeschiedenis1.2 De periode tot 15791.3 Opstand en Unie: 1566/1579 - 17951.4 Provincies in transitie 1795 - 18131.5 Provincies in het Koninkrijk: 1813 - 18481.6 Provincies vanaf Thorbecke: 1848 - heden2 De provincie en de regio - Herman Sietsma2.1 De huishouding van provincie en gemeente2.2 De mars door de modellen2.3 De Kaderwet bestuur in verandering en Wgr-plusregio's2.4 Andere actuele ontwikkelingen rond regionaal bestuur2.5 Landsdelige samenwerking2.6 Behoefte aan samenwerking: schaal- en sturingsvraagstukken2.7 Onderuitputting van provincies3 Denken over de toekomst van provincies - Herman Sietsma3.1 Provinciale plaatsbepaling3.2 Visies op de toekomst: Rapport Commissie-Geelhoed3.3 Visies op de toekomst: Toonen: Theorie van de provincie3.4 Visies op de toekomst: Profiel provincies 2010: 'kerntaken'3.5 Het Deense voorbeeld3.6. Het kabinet-Rutte en de provincies3.7 Provinciale bestuurskracht: niet bij structuur alleen4 Provincies In control - Arno Seinstra4.1 De ideaaltypische beschrijving van een provincie In control4.2 Waarnemingen uit de praktijk4.3 De casus: onderbestedingen4.4 De paradox van In control binnen provincies4.5 Praktische aanbevelingen om meer In control te komen5 De provinciale organisatie van 2000 naar 2020 - Arno Seinstra5.1 Provinciale organisatie in 20115.2 De ontwikkeling van de provinciale organisatie in drie tijdsfases5.3 Twee provinciale organisatieontwikkelingstrajecten geëvalueerd5.4 Een ideaaltypische beschrijving van de provinciale organisatie in 20206 Kwaliteit van het provinciaal bestuur - Arno Seinstra6.1 De rollen van de provincie als uitgangspunt voor kwaliteit6.2 Effectiviteit als indicator van kwaliteit6.3 Bestuurskracht als indicator van kwaliteit6.4 De aanwezigheid van kwaliteitssystemen als indicator van kwaliteit6.5 Het functioneren van het dualisme als indicator van kwaliteit6.6 De kwaliteit van het provinciaal bestuur: onze eigen waarnemingen6.7 De kwaliteit van het provinciaal bestuur - conclusies7 Provincies in ontwikkeling naar 2020 - Arno Seinstra en Herman Sietsma7.1 Inleiding7.2 De positie van Rijksoverheid, gemeenten en waterschappen in 20207.3 Scenario's voor provincies richting 20207.4 Aanbeveling 1: Neem als provincies het heft in handen door versterking van de interprovinciale en binnenprovinciale samenwerking7.5 Aanbeveling 2: Beëindig de bestuurlijke drukte7.6 Aanbeveling 3: Harmoniseer de inrichting van de processen en de organisaties

Wil je het boek lezen?Provincies van binnen en van buiten in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Arno Seinstra. Lezen Provincies van binnen en van buiten Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN