Dbmetrics - Beheren onder Architectuur

Dbmetrics - Beheren onder Architectuur - Bart de Best | Highergroundnb.org

...verschillende onderdelen hetgeen het boek modulair maakt ... Beheren onder architectuur: de kunst van het richting ... ... . Het hoeft dus niet van A tot Z gelezen te worden. Na een korte schetst van het casusbedrijf volgt de bespreking van de DevOps organisatie vanuit een architectuur-perspectief. Daarna wordt de DevOps beheer-voorziening besproken. Beheren onder architectuur topic beheerarchitectuur Binnen veel bedrijven is men op directieniveau eager om strategisch te denken als het gaat om (nieuwe) producten en diensten die men in de markt kan zetten. De ICT is hierbij steeds vaker een enabler, opent nieu ... Dbmetrics - Beheren onder architectuur Boek PDF Online ... . De ICT is hierbij steeds vaker een enabler, opent nieuwe markten voor de business en ondersteunt nieuwe producten en diensten. Dbmetrics - Beheren onder architectuur 2e druk is een boek van Bart de Best uitgegeven bij Dbmetrics. ISBN 9789071501913 De architectuurraamwerken in de markt geven nagenoeg geen invulling aan het aspectgebied beheerarchitectuur. Beheer is geen viewpoint van waaruit de ICT-serviceverlening wordt beschouwd. Beheer is geen viewpoint van waaruit de ICT-serviceverlening wordt beschouwd. Vanuit beheer is er in de gangbare best practices nagenoeg geen aandacht voor architectuur. Dit boek geeft aan op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de viewpoint: beheren onder architectuur of kortweg beheerarchitectuur. Lees meer -> Dit boek geef aan op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de viewpoint: beheren onder architectuur of kortweg beheerarchitectuur. Dbmetrics - Beheren onder architectuur 2e druk is een boek van Bart de Best uitgegeven bij Dbmetrics. ISBN 9789071501913 De architectuurraamwerken in de markt geven nagenoeg geen invulling aan het aspectgebied beheerarchitectuur. Beheer is geen viewpoint van waaruit de ICT-serviceverlening wordt beschouwd. Dbmetrics. Beheren onder architectuur de kunst van het richting geven aan beheer. Bart de Best Dit boek geef aan op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de viewpoint: beheren onder architectuur of kortweg beheerarchitectuur. Veel beheerorganisaties zijn al jaren bezig met het vormgeven van de beheerorganisatie door vanaf de werkvloer te kijken wat er fout gaat en op basis daarvan verbetervoorstellen te formuleren. Hierbij wordt meest Beheren onder architectuur: de kunst van het richting geven aan beheer Dbmetrics: Amazon.es: Best, Bart de, Hemmen, Louis van: Libros en idi...

INFORMATIE

AUTEUR
Bart de Best
DIMENSIE
3,82 MB
BESTANDSNAAM
Dbmetrics - Beheren onder Architectuur.pdf

OMSCHRIJVING

Veel organisaties zijn al jaren bezig met het vormgeven van de beheer-organisatie door vanaf de werkvloer te kijken wat er fout gaat en op basisdaarvan verbetervoorstellen te formuleren. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van beheermodellen, zoals ITIL, ASL en BISL, omdat deze veel best practices bevatten.Deze bottom-up benadering werkte een lange tijd goed. De afstemming van de beheerorganisatie-inrichting op de behoefte van de business is daarmee echter nog geen feit. Het wezenlijke verschil met een top-down benadering is dat er eerst een kader gesteld wordt dat richting geeft aan de inrichting van de beheerorganisatie. Dit kader bestaat uit beleidsuitgangspunten, architectuur-principes en architectuur-modellen. Deze richtinggevendheid is ook van toepassing op de projectorganisatie waarin de projecten worden vormgegeven die beheerd moeten gaan worden.Dit boek ondersteunt dit gedachtegoed door stap voor stap aan deze richtinggevendheid invulling te geven.Het eerste deel van dit boek positioneert het gedachtegoed van beheren onder architectuur binnen de wereld van de informatievoorzieningsarchitectuur.Het tweede deel beschrijft een stappenplan om invulling te geven aan dit gedachtegoed aan de hand van vele best practices en checklists.Het derde deel beschrijft hoe beheren onder architectuur in de organisatie kan worden ingebed.Tot slot geeft het vierde deel een negental casussen van organisaties die het aangereikte stappenplan al hebben toegepast. Zoals de casus van het agentschap BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten), waarin beschreven is hoe zij een blauwdruk gebruiken voor de inrichting van de beheerorganisatie. Ook de casus van Interpolis is een mooie illustratie van hoe beheren onder architectuur in de praktijk werkt. Hierin is beschreven hoe Interpolis op basis van een acceptatiemodel invulling geeft aan het accepteren van op Service Oriented Architectuur (SOA) gebaseerde informatiesystemen.Dit boek is primair gericht op beheerarchitecten, ICT-architecten, business architecten, service managers, ICT-managers, programmamanagers, beleidsmakers, en overige functionarissen die betrokken zijn bij het beheren onder architectuur.

Wil je het boek lezen?Dbmetrics - Beheren onder Architectuur in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Bart de Best. Lezen Dbmetrics - Beheren onder Architectuur Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN