Voordrachten 1 - De Apocalyps van Johannes

Voordrachten 1 - De Apocalyps van Johannes - Judith von Halle | Highergroundnb.org

...xcurs: De tien slagen uit Exodus 132 Voordracht door Siegwart Knijpenga ... Apocalyps - Wikipedia ... . Siegwart Knijpenga heeft gewerkt aan zeven kleine sculpturen van de Apocalyps van Johannes: met de guts bewerkte en daarna ingekleurde berkenstammetjes. Bij de keuze van de onderwerpen heeft hij zich laten leiden door de vraag, wat zich uit de tekst leende om uitgebeeld te worden. De bron waar deze inspirerende werking van uitgaat is te vinden in Steiners boeken en voordrachten. De editie 'Rudolf Steiner/Werken en voordrachten' omvat Steiners bela ... Amazon.com: De Apocalyps van Johannes: verbindingsschakel ... ... . De editie 'Rudolf Steiner/Werken en voordrachten' omvat Steiners belangrijkste werk in goede vertalingen en voorzien van toegankelijke toelichtingen en aantekeningen. De uitgave is gebaseerd op de Duitstalige 'Rudolf Steiner Gesamtausgabe'. Het boek, in het Grieks Apocalyps genaamd (≈ ontsluiering), bestaat na de aanhef in hoofdstuk 1 uit zeven brieven aan christelijke gemeenten in Klein-Azië (hfdstk. 2 en 3) en een aantal visioenen. Het is in ca. 95 n.C. geschreven door een zekere Johannes - wellicht de apostel - tijdens zijn ballingschap op het eiland Patmos. Voordrachten. Werken. De Apocalyps van Johannes Personen Judith von Halle, Kitty Steinbuch. NUR Codes (sub) 740 Mens en maatschappij algemeen. Imprints Cichorei. Uitgevers Vrije Uitgevers, De. Top 33. Totaal gesloopt Grandes Lignes 5e ed havo/vwo 2 livre d'exercices Boer Boris heeft het heet Binas | 6e havo/vwo | informatieboek Nog lange niet ... Van de vele mijlpalen in deze kwart eeuw dat de antroposofie zich ontwikkelde wil ik er hier slechts 2 noemen. In 1908 de voordrachten over de Apocalypse van Johannes en in 1924 de voordrachten over de Apocalypse en priesterschap. (1) Noté /5. Retrouvez De Apocalyps van Johannes: verbindingsschakel tussen Joodse mystiek en christelijk-antroposofische geesteswetenschap et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion De Apocalyps van Johannes door Judith von Halle, EAN 9789491748851. 4 1 4:1 Op. 1:10,19 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: 'Kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.' 2 4:2-3 Ezech. 1:26-28 10:1 Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. 3 Degene die daar zat had een uiterlijk ... De Apocalyps van Johannes De coronavirus-pandemie. ... De tempeliers | Deel 1 de graalsimpuls in het inwijdingsritueel van de orde van de tempeliers . De zeven mysteriedrama's van Rudolf Steiner En als Hij niet was opgestaan ... Voordrachten. De Apocalyps van Johannes De Openbaring van Johannes. Twaalf voordrachten die de geheimen van het inwijdingsboek voor ons ontsluiten. De grandioze beelden worden door Steiner doorlicht en toegankelijk gemaakt. bekijk de inhoudsopgave -> Prijs: € 33,-352 pagina's GA 11 Datum en tijd: Datum(s) - 17/11/2019 12:00 - 13:00. Categorie. Voordracht; Vanuit de behoefte om zich nog sterker dan alleen via het woord in te leven in de gegevens van de Apocalyps, heeft Siegwart Knijpenga gewerkt aan zeven kleine sculpturen van de Apocalyps van Johannes: met de guts bewerkte en daarna ingekleurde berkenstammetjes van rondom ca. 25 cm. Bij de keuze van de onderwerpen heeft ... Apocalypse en priesterschap. Het laatste boek van het Nieuwe Testament, Openbaring, stelt de lezer voor raadsels. De voorspellingen over de toekomst van de mens die de schrijver Johannes geeft, zijn in een ongewone beeldentaal geschreven. Deze beelden zijn meerduidig, maar ze spreken over de hele linie een duidelijke taal: ze doen een indringende oproep aan de mens om zijn doen en laten te ... De Apocalyps zal de ultieme onthulling zijn van God, Zijn toorn, Zijn gerechtigheid, en, uiteindelijk, Zijn liefde. Jezus Christus is de opperste "apocalyps" van God, daar hij God voor ons onthulde (Johannes 14:9; Hebreeën 1:2)....

INFORMATIE

AUTEUR
Judith von Halle
DIMENSIE
8,40 MB
BESTANDSNAAM
Voordrachten 1 - De Apocalyps van Johannes.pdf

OMSCHRIJVING

De mogelijkheid om historische gebeurtenissen, bijvoorbeeld uit het begin van de christelijke jaartelling, in een innerlijk beleven als reëel mee te maken, respectievelijk je daarin in te leven, zoals dat mogelijk was sinds het optreden van de wondtekenen (2004), stelde Judith von Halle in staat om als ooggetuige te berichten over beslissende historische feiten. Zij was al sinds jaren vertrouwd met de antroposofie en daarom vertelde zij hier niet alleen over, maar bracht ook geesteswetenschappelijke verbanden aan. Naast inmiddels 25 boeken werden veel voordrachten gehouden en seminars gegeven. Veel van wat in deze bijeenkomsten is behandeld werd schriftelijk verwerkt en gepubliceerd – maar lang niet alles. Met de nieuwe reeks waarvan dit de eerste uitgave is, zullen ook bewaard gebleven notities uit de veelheid van vroegere voordrachten worden uitgegeven. Als eerste titel verschijnt met opzet een tweetal voordrachten over de Apocalyps die Judith von Halle in 2003 heeft gehouden in het Rudolf Steiner Haus in Berlijn. Dat we de reeks openen met deze voordrachten hangt samen met het feit dat Judith von Halle van 2014 tot 2016 in Dornach een seminar heeft gehouden over de ­Apocalyps. Daarin heeft zij in meer dan dertig inleidingen en voordrachten eigen onderzoeksresultaten naar voren gebracht over de nog steeds verregaand verhulde inhouden van de Apocalyps.Omdat het wezenlijke, namelijk geesteswetenschappelijke aandeel van haar christologische boeken steevast wordt genegeerd – met de bewering dat haar resultaten berusten op "somnambule' bewustzijnstoestanden van een gestigmatiseerde, laten de voordrachten uit de tijd voor de stigmatisatie de fundamentele, antroposofisch-methodische aanpak zien, zoals die door haar altijd al gehanteerd is – onafhankelijk van de vermogens die er later nog bijgekomen zijn.

Wil je het boek lezen?Voordrachten 1 - De Apocalyps van Johannes in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Judith von Halle. Lezen Voordrachten 1 - De Apocalyps van Johannes Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN