Wegen van kerstening

Wegen van kerstening - Charles Caspers | Highergroundnb.org

...het christendom naar een gebied waar het nog niet bestaat bedoeld ... Charles Caspers - Titus Brandsma Instituut ... . Kerstening vond vooral plaats tijdens de middeleeuwen. Toen gingen monniken naar het noorden toe om het christendom onder de bevolking te brengen. Over heiligen en de kerstening van westelijk Vlaanderen Jean Luc Meulemeester. Terecht merkt de Leuvense hoogleraar Leo van der Essen (1883-1963) in zijn wat archaïsch geworden boekje uit 1939 De gulden eeuw onzer christianisatie VIIe-VIIIe eeuw op dat de Pax Romana, de heirbanen en waterwegen een voorname rol speelden bij de eerste evangelisatie 1. ... Wegen van kerstening normen en vormen van chrsitelijke cult ... Inleiding. De kerstening van Christenen - Radboud Repository ... . ... Wegen van kerstening normen en vormen van chrsitelijke cultuur in Europa (1300-1990) [ Charles Caspers ] Artikelnummer: BK184 + B Title: Inleiding. De kerstening van Christenen: Author(s): Nissen, P.J.A. Publication year: 2005: In: Nissen, P.; Caspers, C. (ed.), Wegen van kerstening in Europa ... Wegen van kerstening in Europa (1300-1900) Indien individuele grootheden zich bekeren tot het christendom is dat groot nieuws (cf. Jan Willem Otten). Het gaat hier natuurlijk eerder om uitzonderingen dan om de regel. Original language: Dutch: Title of host publication: Wegen van kerstening in Europa 1300-1900: Editors: C. Caspers, F. Korsten, P. Nissen: Place of Publication kerstening kerstening zelfst.naamw. religie het proces waarbij heidense volkeren zich, al dan niet massaal, tot het christendom bekeren; veelal in historische context Voorbeeld: `De kerstening van de Lage Landen begon reeds in de vijfde eeuw en werd pas halverwege de achtste eeuw voltooid. ` B... De catalogus en de essayband wegen samen ruim zes kilo. Omdat de tentoonstelling te groot is voor één locatie, is deze verdeeld over drie musea. De titel luidt: 'Credo, de kerstening van Europa in de middeleeuwen'. Beeldtaal. Het eerste deel van de tentoonstelling, in het dommuseum, heeft als titel meegekregen: Lux Mundi. - Charles Caspers, De Moderne Devotie en het middeleeuwse aflaatwezen. Kanttekeningen bij de zogenoemde optelvroomheid. In: Caspers, Korsten en Nissen (ed.), Wegen van kerstening (2005), 155-169. - Charles Caspers, Wandering between Transubstantiation and Transfiguration. Title: Behoort religie tot ons erfgoed? Published in: Wegen...

INFORMATIE

AUTEUR
Charles Caspers
DIMENSIE
3,25 MB
BESTANDSNAAM
Wegen van kerstening.pdf

OMSCHRIJVING

In de geschiedenis van het christendom zijn er uiteraard voorbeelden van individuele bekeringsverhalen, van een 'thuiskomen'; in het christelijk geloof na een lange zoektocht. Maar deze waren in de periode van de vroege middeleeuwen tot de moderne tijd in Europa toch eerder uitzonderingen dan regel. Het christendom kende in die tijd een grote mate van vanzelfsprekendheid. Men werd als het ware 'geboren in de kerk'.Hoe verliep dan het kerkelijke socialisatieproces van de grote meerderheid van mensen in het Westerse christendom? Hoe werden mensen tot christenen gevormd? Naar die vraag wordt onderzoek gedaan in het interfacultaire onderzoekingsprogramma 'Christelijk cultureel erfgoed' van de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze bundel bevat een aantal voorbeelden van dat onderzoek.

Wil je het boek lezen?Wegen van kerstening in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Charles Caspers. Lezen Wegen van kerstening Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN