De geest, het woord en de zoon

De geest, het woord en de zoon - Piet Schoonenberg | Highergroundnb.org

...oeken op aarde? Diverse auteurs van de Bijbel benadrukken dat hun woorden rechtstreeks door God ingegeven werden ... Hoe kunnen we de drie-eenheid van Vader, Zoon en Geest ... ... . Ze noemen hun boodschap dan ook voortdurend 'het woord van God'. Het grootste deel van het Oude Testament wordt 'de Schrift' genoemd en bestaat uit de boeken van Mozes, de profeten en de psalmen. […] God de Zoon is het mensgeworden Woord die voor ons komt. God de Geest is Gods liefde en kracht die in ons is en in de wereld. Misschien klinkt deze zondag het mooie welkomstwoord in de eucharistie, dat we danken aan Paulus, heel nieuw i ... bol.com | De geest, het woord en de zoon, Piet ... ... . Misschien klinkt deze zondag het mooie welkomstwoord in de eucharistie, dat we danken aan Paulus, heel nieuw in de oren: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest zij ... Het woord god heeft voor ieder die het woord uitspreekt of aanroept een zekere betekenis, zelfs al betreft het een animist die om bescherming tegen boze geesten vraagt. Maar de God van de Bijbel definieert Zelf wie Hij is: Hij heeft één aard of natuur, die in drie Personen wordt uitgedrukt: Vader, Zoon en Heilige Geest. De Verborgen Woorden Uit het Arabisch Bahá'u'lláh 5 28 O ZOON VAN GEEST! Weet voorzeker dat wie de mensen tot gerechtigheid maant en zelf onrecht pleegt, niet een van de Mijnen is, ook al draagt hij Mijn naam. Get this from a library! De Geest, het Woord en de Zoon : theologische overdenkingen over Geest-christologie, Logos-christologie en drieëenheidsleer. [Piet Schoonenberg] -- Poging tot synthese van de Geest-christologie en de Woord-christologie. Eeuwenlang is in de kerk van de Middeleeuwen een strijd gaande geweest over de vraag, of de Heilige Geest ook van de Zoon uitgaat. Het uitgaan of de blazing (processio, spiratio) van de Geest van en door de Vader is een duidelijk Schriftuurlijk gegeven, 't Staat zondermeer te lezen in het woord van Christus over de Trooster, die Hij zenden zou van de Vader: Maar wanneer de Trooster zal gekomen ... De dagen van Noach, vergelekenmet de dagen van de Zoon des mensen. We willen in het bijzonder ingaan, wat betreft vers 26: "En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen". Wat een geweldig Woord de Heer hier eigenlijk spreekt, ontdekken we als we er dieper op in gaan vanuit de Schrift. 14 1:14 Joh. 11:40 17:24 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 1:15 Joh. 1:30 Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: 'Hij is het over wie ik zei: "Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!"' 16 Uit zijn overvloed zijn wij allen met ... Het woord 'roech' kan vertaald worden met geest, adem, ziel, of met alles wat beweegt, in beroering brengt, bezielt, en ons verbindt met het leven. De griekse vertalers schijnen geen raad te hebben geweten met deze schijnbaar verschillende betelenissen, verenigd rond het beeld van het gehele universum, dat is gevuld met de ene kosmische levensadem: de 'roecha d'koedsha' of heilige Adem. De tekst waar je op kunt baseren dat Vader, Zoon en Heilige Geest een zijn is de tekst van Paulus waar hij zegt: "Mijn wens voor u is dat de genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God en de innige band die de Heilige Geest geeft, met u zullen zijn." (2 Korinthiërs 13:13 HTB)....

INFORMATIE

AUTEUR
Piet Schoonenberg
DIMENSIE
11,32 MB
BESTANDSNAAM
De geest, het woord en de zoon.pdf

OMSCHRIJVING

none

Wil je het boek lezen?De geest, het woord en de zoon in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Piet Schoonenberg. Lezen De geest, het woord en de zoon Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN