Hooglied

Hooglied - Mimi Deckers-Dijs | Highergroundnb.org

...p deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting) ... Wat is de betekenis van Hooglied - Ensie ... . 11 Het Hooglied bevat ook lessen voor ongehuwde christenen, vooral als ze een huwelijkspartner zoeken. De jonge vrouw voelde geen liefde voor Salomo. Ze legde de 'dochters van Jeruzalem' de volgende eed op: 'Tracht niet liefde in mij op te wekken of wakker te roepen totdat ze zich daartoe geneigd voelt' ( Hoogl. 2:7; 3:5 ). Hooglied 4. Een lied over de bruidegom en zijn bruid (vervolg) 1 Hij: "Mijn liefste, wat ben je mooi! Ik vind je zo mo ... Hooglied - Christipedia.nl ... . 2:7; 3:5 ). Hooglied 4. Een lied over de bruidegom en zijn bruid (vervolg) 1 Hij: "Mijn liefste, wat ben je mooi! Ik vind je zo mooi! Je hebt de ogen van een duif, zo tussen je lange haar. En je haar golft als een kudde geiten die op de bergen van Gilead graast. 2 Je tanden zijn zo mooi als pasgeschoren schapen die net in de beek gewassen zijn. Met zijn honderd zeventien verzen, verdeeld over acht korte hoofdstukken, is Hooglied een van de kleinste boeken in de Tenach en heeft daar zijn plaats bij de Ketoeviem, de Geschriften, waar het samen met Ruth, Prediker, Klaagliederen en Ester deel uitmaakt van de Megillot (de vijf feestrollen). In veel Bijbeluitgaven staat Hooglied na Job, Psalmen, Spreuken en Prediker bij de poëtische boeken. Hooglied verwijst niet naar andere bijbelgedeelten en wordt ook nergens anders in de bijbel aangehaald. Behalve in Hooglied 8:6, waar God zijdelings genoemd wordt, komt God in het gehele boek niet ter sprake. 1 Het Hooglied, hetwelk van Salomo is.. 2 Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn.. 3 Uw oliën zijn goed tot reuk, Uw naam is een olie, die uitgestort wordt; daarom hebben U de maagden lief.. 4 Trek mij, wij zullen U nalopen! De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkameren; wij zullen ons verheugen en in U verblijden; wij zullen Uw uitnemende ... Het Hooglied is bij uitstek geschikt om deze oefening te doen: 'gefundenes Fressen' zouden de Duitsers zeggen, maar niet zonder gevaar roepen de vrome exegeten in koor, want de hogere 'geestelijke' betekenis kan enkel worden verstaan door een lezer die zelf ook 'geestelijk' is. Hooglied, bijbelboek uit het oude testament dat uit bruiloftsliederen bestaat; (fig.) loflied. De Latijnse benaming van dit bijbelboek is een rechtstreekse weergave van de Hebreeuwse, en luidt Canticum canticorum 'lied der liederen', ook wel verkort tot Cantica 'liederen'. Hooglied 8. 8. 1 Och, waart gij als mijn broeder, aan de borst van mijn moeder gezoogd! Vond ik u dan buiten, ik kuste u. en niemand zou mij daarom laken. 2 Ik zou u leiden, ik zou u brengen. naar het huis van mijn moeder, die mij opvoedt; van g...

INFORMATIE

AUTEUR
Mimi Deckers-Dijs
DIMENSIE
8,15 MB
BESTANDSNAAM
Hooglied.pdf

OMSCHRIJVING

Mimi Deckers-Dijs, geboren te Tilburg (1936), studeerde theologie aan de Theologische Faculteit Tilburg met als hoofdvak Exegese van het Oude Testament. Vanwege haar studie van het Hooglied heeft ze zich tevens verdiept in de semiotiek volgens de greimasiaanse school, met - in het spoor van H. Parret - speciale belangstelling voor het gepassioneerde en emotionele. Een semiotische analyse van het Hooglied is ook onderwerp geworden van haar dissertatie. Zij was als katechete verbonden aan het Mgr. Zwijsencollege te Veghel en gaf regelmatig bijbelcursussen in de regio.De reeds verschenen delen van de reeks Belichting van het Bijbelboek zijn te vinden op de KBS-website: www.rkbijbel.nl

Wil je het boek lezen?Hooglied in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Mimi Deckers-Dijs. Lezen Hooglied Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN