Archeologische kaart haarlem-centrum

Archeologische kaart haarlem-centrum - Esther Jacobs | Highergroundnb.org

...iten kennen een eigen dynamiek, omdat hier zowel sprake is van bekende (soms zichtbare) archeologische waarden als van gebieden waar een archeologische verwachting op rust ... Geomorfologische Kaart Nederland beschikbaar bij PDOK ... ... . Dat wil zeggen dat er archeologische waarden aanwezig kunnen zijn, maar die zijn nog niet in kaart gebracht. Archeologische waarden zijn sporen van menselijke activiteiten uit het verleden die in de bodem zijn achtergebleven. Denk aan potscherven, resten van voedselbereiding, graven, fundaties van gebouwen, maar ook verkleuringen in de grond die laten zien dat er vroeger een huis heeft gestaan of een sloot heeft gelopen. Tag: archeologische verwachtingskaart Gerelateerde Documenten. Begrensd verleden - Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart en de cultuurhistorische waarde ... Archeologie op de Kaart ... . Tag: archeologische verwachtingskaart Gerelateerde Documenten. Begrensd verleden - Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart en de cultuurhistorische waardenkaart voor de gemeente Venray. Limburg is rijk aan archeologische vondsten, hier leefden de eerste bewoners van ons land. Het bewijs daarvan, een stenen mes van 250.000 jaar oud, is bij Maastricht gevonden. Ook de Romeinen hebben hier geleefd en hun sporen nagelaten. De Provincie maakt archeologie en de rijkdom van ons verleden zichtbaar en toegankelijk voor iedereen. In Nederland is een archeologische waarden- en verwachtingskaart een kaart waarop bekende archeologische vindplaatsen en de archeologische verwachting van een gebied (kans op het aantreffen van archeologische resten) zijn vastgelegd. Soms maakt de kaart deel uit van een bredere inventarisatie, de cultuurhistorische waardenkaart.. Vroege fase. De archeologische potentiekaart, voorloper van de ... Daarnaast verschijnen in een reeks archeologische publicaties regelmatig nieuwe rapporten over archeologische opgravingen en onderzoek. Steunpunt Monumenten en Archeologie Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland is het loket voor gemeenten voor vragen over erfgoed, archeologie, monumentenzorg, herbestemming, cultuurlandschap en cultuurhistorie in de omgevingswet. De FAMKE is in de eerste plaats gebaseerd op twee bestaande landelijke kaarten: de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). Daarnaast houdt de FAMKE rekening met de kans dat de mogelijk aanwezige archeologische resten verstoord zijn. Kaart Haarlem met Hotels, monumenten, winkels in Haarlem. Adres theater Haarlem en bioscopen overzicht. Het is nogal een bont allegaartje aan religieus erfgoed dat je kan aantreffen in Haarlem. Een gewone kerk gebleven is de Sint-Bavokerk of ook gekend als Grote Kerk. Deze laatmiddeleeuwse gotische mastodont neemt ongeveer de helft van de Grote Markt in. Toegewijd aan Sint-Bavo nadat deze Heilige hielp om de aanvallende troepen uit Kennemerland op de vlucht te doen slaan. In de legenda van deze kaart ziet u hoeveel oppervlakte van de bodem u mag verstoren. Wordt er meer bodem verstoord dan mag, dan is er een kans dat u archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren. Het archeologie-beleid van de gemeente staat in de archeologienota. Hierbij hoort de archeologische verwachtingskaart. Download In de afgelopen jaren deden we we vele archeologische onderzoeken, die ons stukje bij beetje vertellen over de geschiedenis van Ede. Op de cultuurhistorische waardenkaart uit 2013 vindt u veel van die informatie. Onderdeel hiervan is een kaart met waar er nog archeologie verwacht wordt. archeologische begeleiding (protocol opgraving) van de aanleg van afvalcontainers in het centrum van Haarlem, Leiden (RAAP-Rapport 2510). Hanemaaijer, M. 2011, Haarlem, ondergrondse containers binnenstad. Een Bureauonderzoek, Amersfoort (ADC Rapport 2476). Jacobs, E. 1993a, Archeologische Kaart Haarlem-Centrum: Beknopte...

INFORMATIE

AUTEUR
Esther Jacobs
DIMENSIE
11,46 MB
BESTANDSNAAM
Archeologische kaart haarlem-centrum.pdf

OMSCHRIJVING

Archeologische kaart haarlem-centrum

Wil je het boek lezen?Archeologische kaart haarlem-centrum in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Esther Jacobs. Lezen Archeologische kaart haarlem-centrum Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN