Ethica

Ethica - Baruch de Spinoza | Highergroundnb.org

...st de mensen leren hoe ze verlichting van hun lijden konden vinden ... Spinoza, Ethica | Humanistische Canon ... . Het was geen filosofie omwille van de filosofie, het boek had een praktisch doel. De Ethica van Benedictus de Spinoza (1632-1677) wordt vaak opgevat als de kraamkamer van de Radicale Verlichting en daarmee ook van het moderne humanisme. De Ethica heeft als - voor ons wat verrassende - ondertitel In meetkundige ordening uiteengezet. Om goed te leven moeten we eerst de natuur, de werkelijkheid, ra ... bol.com | Nederlandse klassieken - Ethica | 9789028415041 ... ... . Om goed te leven moeten we eerst de natuur, de werkelijkheid, rationeel begrijpen. Wij mensen maken […] Medisch ethica. David van Dam. Suzanne van de Vathorst (1962) is universitair hoofddocent medische ethiek aan het Erasmus MC en lid van het crisisteam 'ethische kwesties covid' in dat ziekenhuis. De Nederlandse vertaling van Spinoza's Ethica is voortaan integraal op internet te vinden. 'Zedekunde', zo vertaalde Dionijs Burger de Ethica van Benedictus de Spinoza zo'n 150 jaar geleden. De in 1820 geboren Rotterdammer heeft de vertaling nooit gepubliceerd tijdens zijn leven, vermoedelijk omdat hij vond dat Nederland er nog niet klaar voor was. Nu zijn […] De Ethica kan men dan ook beschouwen als een soort handleiding voor toekomstige wetgevers en politici. Het geluk vormt het hoofdthema van de aristotelische ethiek. Na in het eerste boek een algemene schets en definitie te hebben gegeven van wat hij onder geluk verstaat, ontleedt Aristoteles in de overige negen boeken de elementen die naar traditioneel inzicht tot het geluk behoren. Methode van de Ethica. Een eerste blik in de Ethica leert meteen dat het boek anders is opgebouwd dan gebruikelijk. De vraag naar het handelen van de mens wordt aangetoond volgens de meetkundige methode. In de ondertitel van de Ethica wordt deze indruk bevestigd: ordine geometrico demonstrata (volgens de meetkundige methode gedemonstreerd). Deze methode ontleende Spinoza aan Euclides van ... De Ethica, Ordine Geometrico Demonstrata (Ethiek, uitgelegd volgens de regels van de meetkunde) is een 17e-eeuws boek van de Nederlandse filosoof Benedictus de Spinoza (Amsterdam, 1632 - Den Haag, 1677) over God in een nieuwe betekenis, de metafysica, de psychologie en de beste levenswijze (ethiek). Het opmerkelijke van dit boek uit 1678 is de meetkundige opbouw in de vorm van grondwaarheden ... Binnen de ethica onderzoekt men de aard en de verschijningsvormen van het goede. Binnen de esthetica gaat men in op de aard en verschijningsvormen van wat men traditioneel het 'mooie' noemt. Binnen beide onderzoeksgebieden beschouwt men de wereld niet zozeer als een neutraal feitelijk gegeven, maar als een object en bron van evaluatie, waardering, beoordeling en van appreciatie. Aristoteles (384-321 v. Chr.) was een uiterst veelzijdig filosoof, van wie op veel deelgebieden van de filosofie teksten zijn overgeleverd die nog steeds het bestuderen waard zijn. Eén daarvan is de zogenaamde Nicomachische Ethiek. Die ethiek wordt meestal aangeduid als een deugdethiek: Aristoteles propageert het aanleren van deugden, van karaktereigenschappen die de mens in […] Ethica van Benedictus de Spinoza, 9789461057532 voor € 45,00 bij Boom Filosofie. Geen verzendkosten vanaf € 20,-. Ethica In meetkundigen trant uiteengezet en verdeeld in vijf deelen waarin worden behandeld: I. God. II. Aard en oorsprong van den Geest . III. Oorsprong en aard der aandoeningen. IV. De menschelijke knechtschap of de macht der aandoeningen. V. De macht van het verstand of de menschelijke vrijheid. Aanteekeningen Verschenen in de serie: Aristoteles-uitgaven De 'Ethica Nicomachea' van Aristoteles behoort zonder twijfel tot de allerbelangrijkste filosofische werken. Centraal in de Ethica Nicomachea staat de vraag hoe de mens een gelukkig en geslaagd leven kan realiseren. Vanuit deze vraagstelling maakt Aristoteles een diepgaande en scherpe analyse van het menselijk gedrag, het menselijk karakter en zijn ... At Ethica, every product has a story and every choice has an impact. Shop the world's top ethical fashion, sustainable fashion and slow fashion brands. Free U.S. Shipping on Orders of $75+ Ethica Prijs: € 36,99. Baruch de Spinoza (1632-1677) wordt algemeen beschouwd als de invloedrijkste filosoof die ons land ooit heeft gekend. Spinoza's levenswerk, de Ethica, is een van de... Ethica Prijs: € 45,00 De Ethica Nicomachea is een van de meest toegankelijke teksten van Aristoteles. Het is ook een belangrijk werk, want het is de eerste ...

INFORMATIE

AUTEUR
Baruch de Spinoza
DIMENSIE
5,44 MB
BESTANDSNAAM
Ethica.pdf

OMSCHRIJVING

Benedictus de Spinoza (1632-1677) is zonder twijfel de bekendste wijsgeer van Nederlandse bodem en behoort tot het selecte gezelschap van klassieke filosofen die gezichtsbepalend worden geacht voor de geschiedenis van het westerse denken. Maar weinig filosofen zijn zo diep verafschuwd en zozeer bewonderd. De Ethica is dan ook een opmerkelijk boek. Hoewel het is opgebouwd als een leerboek voor wiskunde, schreef Spinoza het vooral om zijn publiek dit levensdoel voor ogen te stellen: de mens moet zichzelf zijn, zich niet passief door zijn emoties laten meesleuren, maar zijn vermogens actief versterken en inzicht hebben in zichzelf en in de noodzakelijke samenhang van de wereld. Alleen dan kan een mens gelukkig worden.De Ethica, een klassieker uit de filosofie, is nu in een voorbeeldige, tweetalige editie weer toegankelijk gemaakt.

Wil je het boek lezen?Ethica in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Baruch de Spinoza. Lezen Ethica Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN