Dementeren: ziekte en zorg

Dementeren: ziekte en zorg - Onbekend | Highergroundnb.org

...023234043. Gratis verzending, Slim studeren ... PDF zo verbindt u palliatieve zorg en dementie Handreiking ... ... . Studystore.nl Dementeren: ziekte en zorg Plaats een reactie. Natuurlijk bestaat er al veel literatuur over dementie, een gegeven dat de samenstellers van deze uitgave zich terdege realiseerden. Daarom hebben ze ervoor gekozen om uit te gaan van, zoals ze dat zelf omschrijven, het proces . Vrienden en familie zien wanneer en waarmee ze je kunnen helpen. Via de app kunnen ze meteen aangeven wanneer ze langs kunnen komen. Myinlife is niet het enige hulpmiddel dat ... Dementeren: ziekte en zorg - Unknown - (ISBN ... ... . Myinlife is niet het enige hulpmiddel dat je helpt bij de zorg voor je naaste. Er zijn ook andere websites en apps, bijvoorbeeld: zorgsite.nl, carenzorgt.nl, miess-agenda.nl en wehelpen.nl. Alzheimer Nederland zet zich in om dementie in de toekomst te voorkomen of te genezen. Tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving. Zorg en begeleiding. Er zijn verschillende vormen van zorg en begeleiding in de thuissituatie. Zo is er de dagelijkse zorg en ondersteuning gericht op de ADL-taken zoals eten/drinken en mondzorg. Maar net zo belangrijk is hulp bij het bekijken hoe iemand opnieuw structuur aan zijn dag kan geven en welke manier van daginvulling passend is. Dementie (zie onder voor de uitspraak) is een verzamelnaam voor aandoeningen die gekenmerkt worden door combinaties van meervoudige stoornissen in verstandelijke vermogens (waaronder het geheugen), stemming en gedrag. Dementie komt voor bij klinische syndromen die door verschillende hersenziekten worden veroorzaakt.. De specifi...

INFORMATIE

AUTEUR
Onbekend
DIMENSIE
11,2 MB
BESTANDSNAAM
Dementeren: ziekte en zorg.pdf

OMSCHRIJVING

"Dementeren: ziekte en zorg laat de lezer het proces volgen van een patiënt met een dementiesyndroom. Tevens schetst het boek het proces dat zich afspeelt in de naaste omgeving van de patiënt. Deze processen zijn samen te vatten als ¿ziektecarrière¿ van de patiënt en ¿zorgcarrière¿ van de zorgende familie of centrale verzorger.Uitgaande van een aantal chronologische fasen in het ziekteproces beschrijft het de mogelijkheden voor de behandeling en vormen van ondersteuning. Dit begint bij het stadium van onderkenning van eerste verschijnselen van een dementiesyndroom en eindigt bij de fase waarin de ernst van de ziekte 24-uurs zorg noodzakelijk maakt.De interventies worden daar beschreven waar de patiënt en de omgeving er voor het eerst mee in aanraking komen.De visie achter het boek is als volgt samen te vatten:¿zo vroeg mogelijke onderkenning van de problematiek en ondersteuning¿diagnostiek en begeleiding vinden plaats vanuit een systeembenadering, dus zowel van de patiënt als de zorgende familie¿behoeften aan hulp en zorg zijn het uitgangspunt en niet de bestaande voorzieningenof het hulpaanbodIn het boek wordt een werkwijze nagestreefd waarin per fase zowel de aandacht gericht is op de problemen op het gebied van wonen en zorg van patiënt en verzorgers en op de mogelijkheden voor zorg, behandeling, ondersteuning en begeleiding."

Wil je het boek lezen?Dementeren: ziekte en zorg in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Onbekend. Lezen Dementeren: ziekte en zorg Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN