Besturen en beslissen

Besturen en beslissen - none | Highergroundnb.org

...eslissen en handelen in de (post)coronatijd ... School en kinderopvang als partners: 'Wij beslissen samen ... ... . Deze bijdrage is verschenen in het e-book: Strategisch denken, beslissen en handelen in de (post)coronatijd. De aandeelhoudersvergadering beslist onder andere over het uitgeven van aandelen (al kan deze bevoegdheid aan andere organen worden overgedragen (meestal het bestuur)) en het verminderen van het aandelenkapitaal, over het wijzigen van de statuten, over benoeming en ontslag van bestuurders (tenzij er sprake is van een structuurvennootschap, daarover later meer) en over het vaststellen van de ... U krijgt uiterlijk binnen 4 weken een r ... Nederlandse gemeente - Wikipedia ... ... U krijgt uiterlijk binnen 4 weken een reactie op uw Wob-verzoek. De overheid kan deze termijn nog met 4 weken verlengen. Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie. Als het langer duurt, krijgt u een bericht voordat de eerste 4 weken voorbij zijn. Hierin staat ook waarom het langer duurt. Soms ... Het bestuur moet gevraagde informatie verstrekken aan de kascommissie en inzage geven in de administratie. Hierna geeft de commissie advies aan de vergadering van eigenaars om wel of geen goedkeuring te geven aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. In principe is het mogelijk dat een bestuur beslist om voortaan alleen nog in contractueel verband aan te werven. De huidige statutaire personeelsleden zijn dan uitdovend, met behoud van hun statuut. Een dergelijke keuze ontslaat die besturen echter niet van de plicht om het beginsel van de gelijke toegang tot het openbaar ambt in acht te nemen. En dat werkte heerlijk! Eindelijk werken aan dat gezamenlijke doel. Snel beslissen en vervolgens uitvoeren kan blijkbaar wel: als de wil er maar is! Eindelijk pakten het ROAZ en de Veiligheidsregio's de Regie! Geen gepalaver meer over andere 'belangetjes'; er is simpelweg geen tijd voor. Onderhoud: Het bestuur beslist over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken. Het bestuur kan echter geen onderhoudswerkzaamheden opdragen die niet op de vastgestelde begroting voorkomen, tenzij het daartoe vooraf door de vergadering is gemachtigd....

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
8,4 MB
BESTANDSNAAM
Besturen en beslissen.pdf

OMSCHRIJVING

none

Wil je het boek lezen?Besturen en beslissen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Besturen en beslissen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN