De Nederlandse strafvordering

De Nederlandse strafvordering - A. Minkenhof | Highergroundnb.org

...elen, en zo weinig mogelijk aan het individuele inzicht van de procesdeelnemers over te ... Wetboek van Strafrecht (Nederland) - Wikipedia ... ... 1.2 De geschiedenis van het Nederlandse strafprocesrecht tot 1926 / 7 1.2.1 De tijd vóór de wetboeken / 7 1.2.2 De Code d'Instruction Criminelle / 10 Opmerkingen met betrekking tot de regeling. Deze regeling vervangt het Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse Antillen, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 22mei 1914, No. 83 (P.B. 1914, no. 21). De Nederlandse Strafvordering MrA. Minkenhof Zesde druk, herzi ... Wetboek van Strafvordering (Nederland) - Wikipedia ... . 83 (P.B. 1914, no. 21). De Nederlandse Strafvordering MrA. Minkenhof Zesde druk, herzien door Prof. mrj.m. Reijntjes met medewerking van mrm.p. Bart en mrja. W. Lensing Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem Strafvordering. Het onderzoek gaat in op de inhoud en context van de bepalingen inzake strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank, de toepassing van en ervaringen met deze bepalingen in de praktijk, en de wettelijke mogelijkheden voor extraterritoriale uitoefening van strafvorderlijke bevoegdheden in de Samenvatting De Nederlandse strafvordering en andere samenvattingen voor je studie, geschreven door studenten. Uitgebreide samenvatting van De Nederlandse strafvordering, 10e druk van A. Minkenhof en J.M. Reijntjes. ISBN: 9789013032987. Dit uittr... TY - BOOK. T1 - Het nieuwe Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse Antillen en van Aruba. A2 - Schalken, T.M.C.J. A2 - Mul, S.W. N1 - Gebeurtenis: Verschenen ter gelegenheid van de inwerkingtreding (1 oktober 1997) van het nieuwe Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse Antillen en van Aruba ten behoeve van de goede werking van de telecommunicatie-infrastructuur, ten behoeve van de strafvordering, dan wel op bijzondere last van de minister van Algemene Zaken, de minister van Justitie en de minister van Verkeer en Vervoer gezamenlijk, telkens voor de duur van ten hoogste drie maanden aan het Hoofd van de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen te geven, in gevallen waarin zulks ... Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (in de rechtspraak vaak afgekort tot Sr of WvSr) vormt samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht.Daarnaast staan er misdrijven en overtredingen in bijzondere wetten, zoals de Wegenverkeerswet 1994, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie, de Wet op de economische delicten en de Arbeidsomstandighedenwet. Cassatieregeling voor de Nederlandse Antillen en Aruba Rijkswet van 20 juli 1961, houdende de Cassatieregeling voor de Nederlandse Antillen Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat h Nederland. Zo bevatten de Police and Criminal Evidence Act 1984 en de Criminal Justice Act 2003 van Engeland en Wales geen limitatieve...

INFORMATIE

AUTEUR
A. Minkenhof
DIMENSIE
10,24 MB
BESTANDSNAAM
De Nederlandse strafvordering.pdf

OMSCHRIJVING

De Nederlandse strafvordering

Wil je het boek lezen?De Nederlandse strafvordering in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur A. Minkenhof. Lezen De Nederlandse strafvordering Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN