Theodorus van der groe, leven en leer

Theodorus van der groe, leven en leer - W. Willem Westerbeke | Highergroundnb.org

...dorus van der Groe, voor wie we thans de aandacht vragen, zijn de laatste figuren van formaat in de Nadere Reformatie geweest ... Theodorus van der Groe, Een schuldbelijdend en ... ... . Van der Groe, die oud is geworden en dus veel invloed heeft gehad, ... Preken en geschriften van ds. Th. van der Groe (overleden in 1784) Preken: 16 Biddagpreken. Biddagpredikatie over Psalm 119:126. De waarachtige bekering, verzameling van 17 opeenvolgende leerredenen. Het juk afgenomen, een verhandeling over Hosea 11:4. Lijdenspreken deel I - preek I t/m XXIII: Lijdenspredikatie over Mattheüs 26:1-5 Theodorus van der Groe, predikant te Rott ... Groe, Eva van der (1704-1770) - Resources Huygens ING ... . Lijdenspreken deel I - preek I t/m XXIII: Lijdenspredikatie over Mattheüs 26:1-5 Theodorus van der Groe, predikant te Rotterdam-Kralingen Deze 'Geloofsbeschrijving' is genomen uit het boekje: 'Beschrijving van het opregt en siel-saligend gelove, door Theodorus van der Groe, in leven predikant te Kralingen. Nevens enige brieven van Jacob Groenewegen, Adriaan van der Willigen en Theodorus van der Groe, THEODORUS VAN DER GROE EN LUTHERS GALATENBRIEF ... We weten dat de zuivere Gereformeerde leer voor ds. Van der Groe een zeer belangrijk punt is geweest dat in vrijwel al zijn geschriften naar voren komt. ... Hij leefde in de achttiende eeuw en wel van 1705 tot 1784. A.A. van der Schans, 'Preken bij het overlijden van Oranjevorsten', Reformatorisch Dagblad 29-3-2004. John Exalto en Fred van Lieburg red., Neerlands laatste ziener. Leven, werk en invloed van Theodorus van der Groe (1705-1784) (Rotterdam 2007) 10-20, 24-27, 35, 40, 105-107, 141, 149. Redactie. Biografienummer in 1001 Vrouwen: 462 Heer Theodorus van der Groe, sedert 't jaar 1730 tot het einde zijns levens volijverig Bedienaar des Goddelijken Woords, zo te Rhijnzaterwoude als alhier, na eene bedlegering van ruim veertien dagen en toenemende verzwakking, in de ouderdom van bijna 79 jaaren, tot onze groote droefenis, door een zalige en Godverheerlijkende dood van zijn post afgeroepen en in de ruste zijnes Heeren overgebracht". Titel: "Neerlands laatste ziener. Leven, werk en invloed van Theodorus van der Groe (1705-1784)" Auteur: dr. John Exalto en dr. Fred van Lieburg (red.) Uitgeverij: Lindenberg Productions ... Theodorus van der Groe. In leven dienaar van het heilig evangelie te Kralingen. Een schuldbelijdend en schuldbewenend volk. Predikatie over Psalm 32:5b . Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. HET is een merkwaardig zeggen van Salomo, Spr. 14:9, Elke dwaas zal de schuld verbloemen, maar o...

INFORMATIE

AUTEUR
W. Willem Westerbeke
DIMENSIE
7,83 MB
BESTANDSNAAM
Theodorus van der groe, leven en leer.pdf

OMSCHRIJVING

Er zijn weinig predikanten die van zoveel diverse personen geraadpleegd worden als Ds. T. van der Groe. Er zijn ook weinigen die zozeer vergruisd werden. Deze bundel uit zijn leven en leer toont dat duidelijk aan. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van tal van biografische geschriften over hem. Hij leerde niets nieuws; hield streng vast aan de oude Orthodoxie. Liefdevol legt hij het er op toe om Gods volk te leren, en te vermanen om geen valse gronden te leggen buiten Christus tot grote schade van hun zielsleven. Ogenschijnlijk kwam Van der Groe hierdoor vrij geisoleerd te staan. In werkelijkheid voerde hij een uitgebreide correspondentie en ondervond hij op allerlei niveau erkenning. De Heere plaatste hem op een eenzame hoogte. Ten 1e zag hij de droevige toestand van Nederlands kerk en volk. Ten 2e zag hij door het geloof de grote Koning van Zijn hemels huis. En de komende heerlijke Kerkstaat. Een gezicht op Hem vergoedt de eenzaamheid en verzoet het gemis van vrienden.

Wil je het boek lezen?Theodorus van der groe, leven en leer in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur W. Willem Westerbeke. Lezen Theodorus van der groe, leven en leer Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN