Markten onder toezicht

Markten onder toezicht - none | Highergroundnb.org

...ht uit (zie begrippenlijst), de Autoriteit Financiële Markten het gedragstoezicht ... Autoriteit Financiële Markten - Meewind ... . Elke bank die in Nederland wil opereren dient een vergunning van DNB of van een andere toezichthouder uit de Europese Unie te hebben. De grootste banken staan onder toezicht van de Europese Centrale Bank. Doel. Toezicht is gericht op het voorkomen van maatschappelijk ongewenste effecten. Het is gericht op bescherming van zwakke belangen (bijvoorbeeld milieu), het voldoen aan kwaliteitseisen (bijvoorbeeld onderwijs of gezondheidszorg), beperking van risico's (bijvoorbeeld opslag van gevaarlijke stoffen), free-ridergedrag, goede werking van markten (bijvoorbeeld de post- en telecommarkt ... Is er toezicht op financiële instellingen? Als er iets misgaat bij een bank o ... Verzekeraars - De Nederlandsche Bank ... ... Is er toezicht op financiële instellingen? Als er iets misgaat bij een bank of andere financiële instelling kan dat grote gevolgen hebben. U kunt dit als consument merken. Ook financiële instellingen zelf kunnen hier onder lijden. Om problemen te voorkomen staan financiële dienstverleners onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De AFM houdt toezicht op alle marktpartijen die in Nederland actief zijn op het gebied van financiële producten onder wie ook op Elite Fund Management. Elite Fund Mangement is aanbieder van financiële diensten. Dat betekent dat voor de dienstverlening de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing is. Wet bekostiging financieel toezicht 2019. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Autoriteit Financiële Markten: Stichting Autoriteit Financiële Markten; de Nederlandsche Bank: De Nederlandsche Bank N.V.; eenmalige handeling: het behandelen van een aanvraag of melding, het behandelen van een verzoek tot het registreren van een persoon, het geven van een ... De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen. Wie zijn wij? ACM Vacatures. Nummers aanvragen. Actueel. Toezicht ACM tijdens coronacrisis. 24 Jun. Wat doet de ACM tijdens de coronacrisis? Over wetten, toezicht en bereikbaarheid. ACM: uitvoering voucherregeling pakketreizen ... Met de groeiende hoeveelheid markten en partijen onder toezicht moet het datagedreven toezicht verder ontwikkeld worden...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
6,36 MB
BESTANDSNAAM
Markten onder toezicht.pdf

OMSCHRIJVING

Marktautoriteiten zijn niet meer weg te denken uit onze economie. Zij vormen een belangrijke schakel tussen de markt en de overheid. Enige uniformiteit tussen de verschillende autoriteiten valt evenwel (vooralsnog) niet te bespeuren. Er bestaat een grote diversiteit aan toezichtarrangementen. Verschillende aspecten van het toezicht komen in deze bundel aan bod. Belangrijke vraagstukken vormen daarbij onder meer de handhaving (opleggen van sancties), het afdwingen van toegang tot infrastructuren, aansprakelijkheden van autoriteiten en aspecten van zelfregulering door de markt. Uit de bijdragen in de bundel blijkt dat de toezichthouders tot nu toe een vrij geïsoleerd bestaan hebben geleid. Noch de betrokken wetgever noch de betrokken autoriteit hebben veel lering getrokken uit de ervaringen van collega-autoriteiten. Deze bundel geeft een bescheiden aanzet tot enige (rechts)vergelijking tussen de verschillende toezichthouders.Tevens valt bij het uitoefenen van toezicht een gecompliceerde vermenging van publiek- en privaatrecht te constateren. Traditioneel gezien bevindt het toezicht zich op het gebied van het bestuursrecht. In de praktijk blijkt dit evenwel een te beperkte invalshoek. Besluiten van toezichthouders hebben in veel gevallen civielrechtelijke gevolgen, welke niet bij voorbaat in kaart zijn gebracht. Bovendien beperkt de handhaving van de wettelijke regelingen zich niet tot bestuursrechtelijke instrumenten, doch bedient de toezichthouder zich tevens van civielrechtelijke middelen. Hierdoor ontstaat een complex beeld van regelingen, maatregelen en gevolgen welke de grenzen van de klassieke rechtsgebieden overschrijden. Ook over deze aspecten handelen de bijdragen in deze bundel.

Wil je het boek lezen?Markten onder toezicht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Markten onder toezicht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN