RUIMTELIJK ONTWERPEN EN ARCHEOLOGIE

RUIMTELIJK ONTWERPEN EN ARCHEOLOGIE - Marrewijk / Haytsma | Highergroundnb.org

... een overgangstermijn tot de Omgevingswet) en de Wet tot behoud van cultuurbezit ... Uitleg bestemmingsplan - Kenniscentrum InfoMil ... . De Erfgoedwet bevat bovendien diverse veranderingen en nieuwe bepalingen met lokale gevolgen voor het roerend erfgoed (musea, collecties) en onroerend erfgoed (monumenten,archeologie, stads- en ... Ruimtelijk ontwerpen en archeologie een inspirerend boek over archeologie en ruimtelijke ordening, met ideeën, schetsen en praktijkvoorbeelden voor planvorming, vormgeving en ontwerp in bouwlocaties. A. A. M. van Marrewijk. Beoordeel dit boek als eerste! Recensies. Zet op verla ... Introductie - Kenniscentrum InfoMil ... . A. A. M. van Marrewijk. Beoordeel dit boek als eerste! Recensies. Zet op verlanglijst. Verkrijgbaar als Tweedehands. Vestiging. ruimtelijkeplannen.nl, systeem van het Ministerie van I&M voor bestemmingsplannen: Zoekplan, zoek locatie, zoek op kaart Ruimtelijkeplannen.nl Ruimtelijk Relevant 5A - Archeologie en ruimte (Paperback). De relatie tussen archeologie en ruimtelijke ordening heeft de afgelopen 10 jaar nogal wat... Voor Strukton Civiel Zuid-Van den Herik voert Geonius werkzaamheden uit, waaronder een 3D-model en 2D -tekeningen. De divisie Infaa en water werken aan dit project waarbij de haven terug in Zevenbergen wordt gebracht. 3 De uitgangspunten om erfgoed mee te nemen in ruimtelijke projecten zijn goed: de bescherming van monumenten en archeologie an sich is afdoende geregeld, de huidige stand van zaken is behoorlijk inzichtelijk met de Erfgoedmonitor, er is voldoende kennis en deskundigheid in de sector, en de instrumenten van de overheden zijn aanwezig om te kunnen sturen op een goede omgang met monumenten. VOOR PLANNING EN ONTWERP Auteur: Marlies Fret Promotor: Prof. Dr. P. Uyttenhove Archeologie en ruimtelijke planning zijn vandaag twee onderzoeksdisciplines en beleidsdomeinen die meer met elkaar in botsing komen dan dat er van structurele samenwerking kan gesproken worden. D...

INFORMATIE

AUTEUR
Marrewijk / Haytsma
DIMENSIE
8,62 MB
BESTANDSNAAM
RUIMTELIJK ONTWERPEN EN ARCHEOLOGIE.pdf

OMSCHRIJVING

Onze bodem herbergt, soms zichtbaar maar veel vaker toegedekt, de nalatenschap van meer dan vijfduizend generaties. Het is een archief waarin een groot deel van onze geschiedenis is opgeslagen. Bij dorps- en stadsuitbreiding en bij de aanleg van infrastructuur zijn vaak archeologische waarden in het geding. Een goed ontwerp houdt daarmee rekening.Door vroegtijdig de resultaten van archeologisch onderzoek bij het plan- en ontwerpproces te betrekken, is het mogelijk vindplaatsen in het stedenbouwkundig ontwerp in te passen. In de praktijk blijkt dat archeologisch onderzoek niet langer als belemmering wordt ervaren, maar in toenemende mate als kans wordt gezien. Een 'toegevoegde waarde' zoals B.J. Mathijsen van het Bouwfonds Woningbouw het noemde tijdens het congres 'Archeologie en Woningbouw' in het voorjaar van 1997.Dit rijk geïllustreerde boek is bedoeld als inspiratiebron en leidraad voor opdrachtgevers en uitvoerders, planologen, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten, landschapsarchitecten en bestuurders. Het bevat ideeën, schetsen en praktijkvoorbeelden voor vormgeving en ontwerp in bouwlocaties.

Wil je het boek lezen?RUIMTELIJK ONTWERPEN EN ARCHEOLOGIE in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Marrewijk / Haytsma. Lezen RUIMTELIJK ONTWERPEN EN ARCHEOLOGIE Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN