Staat Van Veiligheid

Staat Van Veiligheid - Madelon de Keizer | Highergroundnb.org

...het begrip lijkt op het eerste gezicht nogal duidelijk ... Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2018 aangeboden - NEN ... . Maar bij nadere beschouwing roept veiligheid echter een scala van vragen op. Het begrip is een vat vol paradoxen, hetgeen in deze bundel vanuit vele perspectieven voor het voetlicht wordt gebracht door ... Noije, L. van (2017). Sociale veiligheid. In: R. Bijl, J. Boelhouwer en A. Wennekers (red.), De sociale staat van Nederland 2017 (p. 268-305). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Noije, L. ... Staat van voedselveiligheid | Over de NVWA | NVWA ... . Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Noije, L. van en J. Iedema (2017). Achtervolgd door angst. Een kwantitatieve vergelijking van angst voor slachtofferschap met een algemeen gevoel van onveiligheid. TY - BOOK. T1 - Staat van veiligheid. De Nederlandse samenleving sinds 1900. A2 - de Keizer, M. A2 - Roels, S. N1 - Reporting year: 2007 Metis note: met o.a. Stephanie Roels Er zijn 2 vacatures (NL of FR) bij het Selectieteam van de Veiligheid van de Staat (Koning Albert II laan 6, 1000 Brussel). Het selectieteam maakt onderdeel uit van de dienst HRM van de Veiligheid van de Staat en staat in voor de organisatie en coördinatie van de alle interne (mobiliteit en bevordering) en externe selecties. De HRM-dienst situeert zich binnen de stafdirectie, de ... Roels, S 2007, Staat van veiligheid? Inleiding op een allesbehalve statisch begrip. in M de Keizer & S Roels (eds), Staat van veiligheid. De Nederlandse samenleving sinds 1900. vol. 18, Jaarboek NIOD, NIOD, Amsterdam. Hoe staat het met de aanpak van de veiligheid op het spoor? Gepubliceerd op 28-05-2020 om 11:48 ANALYSE - Op dit moment wordt de Europese norm voor botsveiligheid (EN-15227) aangepast, die ervoor moet zorgen dat de overlevingsruimte voor de machinist zich in de cabine bevindt en dat daarnaast een vluchtroute aanwezig moet zijn. Staat van de Sector Geothermie: Ook aardwarmte moet veilig gewonnen worden. ... De toezichthouder vindt het ook van groot belang dat, vanuit het perspectief van veiligheid en milieu, een explicieter gebiedsgericht beleid wordt geformuleerd over waar wel en waar geen geothermie activiteiten ontwikkeld mogen worden. Indien een voorstel van wet als bedoeld in het zesde lid, onderdeel b of c, wordt ingetrokken of indien een van de Kamers van de Staten-Generaal tot het niet-aannemen van het voorstel van wet besluit, vervalt artikel 33, onderscheidenlijk artikel 34. De Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2017 geeft op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens een beeld van de naleving en de veiligheidssituatie van de Brzo-bedrijven (Besluit risico's zware ongevallen 2015) in Nederland in het jaar 2017. De Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2014 geeft op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens een beeld van de naleving en veiligheidssituatie van de zogenaamde Brzo - bedrijven in Nederland in 2014. Het rapport is opgesteld onder coördin atie van het ministerie van Bevindingen 'Staat van de Veiligheid BRZO-bedrijven 2018' Uit het rapport volgt onder andere dat ten opzichte van 2017 het aantal geconstateerde lichte overtredingen is gestegen. Het aantal middelzware en zware overtredingen is in 2018 afgenomen. In de Staat van het Onderwijs 2020 rapporteren wij over het functioneren van het onderwijsstelsel in het afgelopen jaar. Daarbij kijken we naar de kernfuncties van het onderwijs: allocatie (studenten opleiden voor een goede positie op de arbeidsmarkt), socialisatie (sociale en maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen en studenten bevorderen), selectie en gelijke kansen (leerlingen en ......

INFORMATIE

AUTEUR
Madelon de Keizer
DIMENSIE
12,48 MB
BESTANDSNAAM
Staat Van Veiligheid.pdf

OMSCHRIJVING

De bundel Staat van veiligheid stelt veiligheid centraal. Niemand zal ontkennen dat veiligheid belangrijk is. En de betekenis van het begrip lijkt op het eerste gezicht nogal duidelijk. Maar bij nadere beschouwing roept veiligheid echter een scala van vragen op. Het begrip is een vat vol paradoxen. Dit zal in deze bundel vanuit vele perspectieven voor het voetlicht worden gebracht door historici, filosofen, veiligheidsspecialisten, juristen en cultuurwetenschappers. Daarbij vormt de omgang van de Nederlandse staat met veiligheid vanaf 1900 de rode lijn.Veiligheid is beslist geen statische, utopische toestand die we met effectiever bestuur en efficiëntere organisaties kunnen benaderen. Veeleer is veiligheid een dynamisch proces, een streven. Veiligheid verwijst naar een complex geheel van onderling samenhangende vragen over het vormgeven van een gemeenschap, waarin ieder individu een verantwoordelijkheid heeft. Hoewel veiligheid en de staat traditioneel sterk verbonden zijn geweest, valt deze gemeenschap niet vanzelfsprekend samen met de staat. Veiligheid trekt daarom ook niet alleen tegenwoordig de belangstelling. In de hele twintigste eeuw duikt het begrip op. En wel steeds wanneer de vorm en identiteit van de staat ter discussie staan. De vraag naar hoe we meer veiligheid krijgen blijkt niet beantwoord te kunnen worden zonder de vraag te stellen wiens veiligheid nagestreefd wordt. Staat van veiligheid is geschreven door specialisten op het gebied van geschiedenis, defensie, rechtsgeleerdheid, cultuurwetenschappen, nieuwe media en filosofie.

Wil je het boek lezen?Staat Van Veiligheid in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Madelon de Keizer. Lezen Staat Van Veiligheid Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN