Arbeidsovereenkomst (Titel 7.10 BW)

Arbeidsovereenkomst (Titel 7.10 BW) - none | Highergroundnb.org

... Art. 7:672 BW - BW Boek 7 - Artikel 672 Burgerlijk Wetboek Boek 7 - Artikel 672 1 ... Wetboek-online.nl | Wijzigingswet Wet op de ... ... . Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, tenzij bij schriftelijke overeenkomst of door het gebruik een andere dag daarvoor is aangewezen.2. De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:a. korter dan vijf jaar heeft geduurd ... title = "Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:686 BW", abstract = "V{\'o}{\'o}r de Wwz was art. 7:686 BW vrijwel een dode le ... bol.com | Arbeidsovereenkomst (Titel 7.10 BW ... ... . 7:686 BW", abstract = "V{\'o}{\'o}r de Wwz was art. 7:686 BW vrijwel een dode letter in titel 7.10 BW. Kort na inwerkingtreding van de Wwz vroeg men zich af of art. 7:686 BW aan terrein zou gaan winnen. Inleiding arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst is evenals bvb. de koopovereenkomst een zgn. "benoemde overeenkomst", die de wetgever nader heeft uitgewerkt in Titel 10 van Boek 7 B.W..Met name ter bescherming van de rechten van de werknemer is de regeling vrij uitvoerig geworden. Overigens is de regeling van 1638oo BW ongewijzigd overgenomen in artikel 644, Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (Arbeidsovereen-komst) 1. Het is de bedoeling dat voornoemde wet per 1 januari 1997 in werking treedt. In de onderhavige ontwerp-regeling wordt derhalve uitgegaan van titel 7.10 als geldend recht. Opgenomen zijn Titel 7.10 BW, de Waadi en de Ambtenarenwet, zoals deze zullen luiden na de ingang van genoemde wijzigingswetgeving. Voor het commentaar van deze speciale editie Tekst & Commentaar Arbeidsovereenkomst is uitgegaan van de situatie per 1 januari 2020, waarbij de verwachting is dat de Wnra op 1 januari 2020 in werking gaat treden. Wijzigingswet Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) nieuw Burgerlijk Wetboek Wet van 14 februari 1998 tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen ... Oorspronkelijke titel onder redactie van P.F. van der Heijden Arbeidsovereenkomst (titel 7.10 BW) : de tekst van Titel 7.10 BW voorzien van commentaar. - Deventer : Kluwer, 1997. Je leent dit boek bij je eigen Bibliotheek. Vul de vier cijfers van je postcode in en vind je Bibliotheek. Titel 10 ('Arbeidsovereenkomst') van Boek 7 van het BW *** Titel 10 van Boek 7 van het BW (ook wel aangeduid als 'Titel 7.10') is op haar beurt onderverdeeld in Afdelingen. Het gaat om de volgende: 1. Algemene bepalingen 2. Loon 3. Vakantie en verlof 4. Gelijke behandeling 5. Enkele bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst 6. Arbeidsovereenkomst | Artikel 7:10 BW Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever waarbij enerzijds de werknemer in dienst van de werkgever verplicht is om persoonlijk arbeid te verrichten en anderzijds de werkgever verplicht is voor deze arbeid loon aan de werknemer te betalen. De arbeidsovereenkomst is als ee...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
12,67 MB
BESTANDSNAAM
Arbeidsovereenkomst (Titel 7.10 BW).pdf

OMSCHRIJVING

Arbeidsovereenkomst (Titel 7.10 BW) is een boek van Uitgeverij Kluwer Bv

Wil je het boek lezen?Arbeidsovereenkomst (Titel 7.10 BW) in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Arbeidsovereenkomst (Titel 7.10 BW) Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN